ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Με την βοήθεια της Σόρκου Ευτυχίας, καθηγήτριας Πληροφορικής, οι μαθητές των  Ε΄ και Στ΄ τάξεων δημιούργησαν το ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου μας.

Σημαντικός βέβαια είναι και ο ρόλος όλων των μαθητών του σχολείου μας!

Top