Επάγγελμα του Αστυνομικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ:ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Καθήκον του αστυνομικού είναι η τήρηση της δημόσιας τάξης, της ειρήνης και της ασφάλειας.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο αστυνομικός εργάζεται στην Ελληνική αστυνομία, που είναι πολιτική υπηρεσία με στρατιωτική οργάνωση και υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Το αστυνομικό προσωπικό διακρίνεται σε προσωπικό γενικών και ειδικών καθηκόντων.

Το προσωπικό γενικών καθηκόντων υπηρετεί σε όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Το προσωπικό ειδικών καθηκόντων υπηρετεί σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και αποτελείται από επιστήμονες, όπως γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, βιολόγους, χημικούς, οικονομολόγους κλπ.

Ο στόχος των αστυνομικών είναι η δίωξη του κοινού εγκλήματος. Εκτελούν εντολές των δικαστικών αποφάσεων, διενεργούν ανακρίσεις, φρουρούν δημόσια κτίρια, προστατεύουν τη ζωή υψηλών προσώπων.

Οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριοφύλακες αποτελούν ειδικές κατηγορίες προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι Ειδικοί Φρουροί ασχολούνται κυρίως με τη φύλαξη ευπαθών στόχων και τη διενέργεια περιπολιών, ενώ οι Συνοριακοί Φύλακες με την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Για να γίνει κάποιος αστυνομικός θα πρέπει να έχει καλή σωματική υγεία, αντοχή, ψυχραιμία, ικανότητα λήψης απόφασης. Σεβασμό στο νόμο, αυτοκυριαρχία, παρατηρητικότητα, ευελιξία. Πρέπει επίσης, ο αστυνομικός να χαρακτηρίζεται από εντιμότητα, ευσυνειδησία, ακεραιότητα χαρακτήρα. Για να εισαχθεί κάποιος στις Σχολές θα πρέπει να είναι μικρότερος από 26 χρονών και το ύψος για τους άνδρες να είναι τουλάχιστον 1,70μ ενώ για τις γυναίκες τουλάχιστον 1,65μ. Οι υποψήφιοι, όπως και σε όλες τις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει να περάσουν τις λεγόμενες προκαταρκτικές εξετάσεις( υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες και ψυχομετρική δοκιμασία). Ο χρόνος φοίτησης θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας. Στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας έχουν δικαίωμα να εισαχθούν με εξετάσεις και ήδη υπηρετούντες κατώτεροι αξιωματικοί.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Για να γίνει κάποιος αστυνομικός πρέπει να φοιτήσει σε κάποια σχολή της Αστυνομικής Ακαδημίας, όπως  στη Σχολή Αστυφυλάκων που έχει έδρα στην Αθήνα. Άλλα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων λειτουργούν στο Ρέθυμνο, στη Σητεία, στην Καρδίτσα, στα Γρεβενά, στην Ξάνθη, στο Διδυμότειχο, στην Κομοτηνή και στο Μαρούσι.

Η Σχολή Αστυφυλάκων έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων και αποβλέπει στο να τους προετοιμάσει κατάλληλα για να γίνουν ικανοί αστυνομικοί και ανακριτικοί υπάλληλοι. Είναι ισότιμη με τα ΤΕΙ. Η εισαγωγή γίνεται με το σύστημα Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου και η διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάμηνα.

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας εδρεύει στην Αττική ( από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο) και η διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα.

 

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης