Εθελοντισμός και ανθρώπινα Δικαιώματα

Εθελοντισμός και ανθρώπινα Δικαιώματα

   Εθελοντισμός και ανθρώπινα Δικαιώματα

      Τα τελευταία χρόνια δυο κινήματα έχουν μία ιδιαίτερη δυναμική και εξαπλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα: το κίνημα του εθελοντισμού και το κίνημα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εμφανής επιδείνωση των κοινωνικών προβλημάτων έχει δώσει ισχυρό κίνητρο για τον εθελοντισμό και οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές ανισότητες έχουν δημιουργήσει την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

   Είναι γνωστό ότι ο εθελοντισμός συνδέεται  με την ανάληψη πρωτοβουλιών από άτομα ενός κοινωνικού συνόλου, με απώτερο στόχο τη συμβολή στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο εθελοντισμός συνιστά έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό και επωφελή τρόπο για την ενεργό συμμετοχή κάθε πολίτη στα διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Μέσω του εθελοντισμού προωθείται ο διάλογος, η κατανόηση, η αμοιβαιότητα, η συνεργασία, ο σεβασμός και βέβαια η αλληλεγγύη. Επιπροσθέτως, ενισχύεται η προσπάθεια για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η σωτηρία της φύσης, η αντιρατσιστική και αντιπολεμική δράση και ο αγώνας για ειρηνική συμβίωση.

    Σε ατομικό επίπεδο, ο εθελοντισμός βοηθά τον άνθρωπο να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία όλων των πτυχών της προσωπικότητας του, συντελώντας στην αξιολόγηση του εαυτού του. Το άτομο αποκτά θάρρος και αυτοπεποίθηση καταπολεμώντας τις αδυναμίες του. Από την άλλη πλευρά, ο εθελοντισμός και η ανιδιοτελής προσφορά στο κοινωνικό σύνολο έρχονται ως απάντηση στον ατομικισμό, τον υλισμό και τη γενικότερη αδιαφορία απέναντι στο πόνο και την ανάγκη του συνανθρώπου. Συνάμα, μέσω του εθελοντισμού το άτομο γίνεται πιο υπεύθυνο και συνειδητοποιημένο και δίνει το παράδειγμα στις νεότερες γενιές.

   Σε κοινωνικό επίπεδο, η συνεργασία και η συλλογική δράση μπορεί να καλύψει ουσιώδες ανάγκες συμπολιτών μας όπως η εθελοντική εργασία σε ιδρύματα ή κοινωφελείς συλλόγους (ορφανά, παιδιά με ειδικές ανάγκες κ.α.). Επίσης η οικονομική κρίση γίνεται ολοένα και πιο εμφανής με αποτέλεσμα το κράτος να μην έχει τη δυνατότητα να καλύψει ανάγκες των πολιτών. Άρα, προκύπτει η αδήριτη ανάγκη της κοινωνικής προσφοράς από τους ίδιους τους πολίτες. Αναγκαία είναι η κοινωνική προσφορά και σε περιπτώσεις καταστροφών όπως οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι σεισμοί καθώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η κρίσιμη κατάσταση που προκύπτει. Τέλος, μέσω του εθελοντισμού εδραιώνεται η ειρήνη και διασφαλίζεται η Δημοκρατία αφού οι πολίτες συνεργάζονται ελέγχουν την εξουσία και αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα(ισότητα, ισονομία, ισοπολιτεία).

   Βαρύνουσα σημασία πρέπει να δοθεί και στο κίνημα της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς η παραβίαση τους είναι ένα ζοφερό πρόβλημα που μαστίζει τη σύγχρονη κοινωνία και δημιουργεί ανισότητες και οδηγούν στην εξαθλίωση κάποιον πληθυσμιακών ομάδων.

  Τα ανθρώπινα δικαιώματα διακρίνονται σε ατομικά, κοινωνικά, πολιτικά και εθνικά. Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθιστά εφικτή την ομαλή κοινωνική συνύπαρξη. Ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να ζήσουν ελεύθεροι. Πολλές φορές όμως τα δικαιώματα αυτά παραβιάζονται είτε λόγω της φτώχειας, της πείνας, της οικονομικής εξαθλίωσης είτε λόγω του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Οι λόγοι που οι άνθρωποι παραβιάζουν τα δικαιώματα ποικίλλουν όπως για παράδειγμα οι πόλεμοι, οι καταστροφές, η ανεργία και η αδυναμία πρόσβασης στην εκπαίδευση. Γενικότερα τα προβλήματα των ανθρώπων τους οδηγούν στη παραβίαση αυτή.

   Η αξία των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι μεγάλη καθώς το άτομο αναπτύσσει σωστά τη προσωπικότητα του γνωρίζοντας τι είναι σωστό και τι λάθος. Επιλογικά τα ανθρώπινα δικαιώματα διαφυλάττουν τη Δημοκρατία, την ειρήνη, την “ήρεμη” κοινωνική συμβίωση, τον ανθρωπισμό καθώς και την οικονομική ανάπτυξη.

  Εύλογο είναι λοιπόν το συμπέρασμα ότι ο εθελοντισμός, ο έμπρακτος σεβασμός και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων αντανακλούν το πολιτιστικό επίπεδο μιας κοινωνίας και δίνουν νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Μέσω της αλληλεγγύης και της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν διάφορα κοινωνικά προβλήματα που τα ταλανίζουν την κοινωνία μας.

Νταούτι Άντζελα

Top