Στήλη 'Δ2 τμήμα'

Παρουσιάσεις από το Δ2

Παρουσιάσεις στο LibreOffice Impress με Ελεύθερο Θέμα από τους μαθητές του Δ2. http://vod-new.sch.gr/asset/detail/r5tBOUXdh6bf5jsfLK56os6e/f1qZepMdVdSEEcOKbi9Tv8KP http://vod-new.sch.gr/asset/detail/B2XeGLYTLDMcdGFGfRPUieXf/K2SKVOY3cHpfFYVkISB4e7Mv http://vod-new.sch.gr/asset/detail/t1N4TENDSgcFTVCOMPFaE6jz/T2fuSWpoYcBghjbMIb1CPnNm http://vod-new.sch.gr/asset/detail/L2byGkKUWSeYNPsrsh80Bv22/i2Sd2POIJrQcE8QiO4VWpSwe http://vod-new.sch.gr/asset/detail/k2IQNe6fBjlKEbBLnYn3dDpM/b1NSOcwHfLSmdZefKuEfVmVr http://vod-new.sch.gr/asset/detail/TNRqI4X4tWhMQtRNh7NWAEHd/A1EbWXFJWglXYMrFIeBKjqNs http://vod-new.sch.gr/asset/detail/b2JgBgzxKRMHVgfclvmWO01p/m1gXCn7rV4ILONgCfXyBwLOY http://vod-new.sch.gr/asset/detail/L1YROZohVnVXewKFNdBBPsw0/cYdTDFIXNcUvh7ahpvob4wwC […]

συνέχεια »

Μύθοι από το Δ2

Ο Τζίτζικας κι ο μέρμηγκας στο LibreOffice Writer από το Δ2.

συνέχεια »

Κανόνες τμήματος Δ2

Οι Κανόνες του Δ2 στο LibreOffice Writer.

συνέχεια »

Τραγούδια από το Δ2

Τραγούδια στο LibreOffice Writer (και ζωγραφιές στο TuxPaint) απο το Δ2.  

συνέχεια »

Ελεύθερο Θέμα από το Δ2

Ελεύθερο θέμα στο LibreOffice Writer από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δ2.

συνέχεια »

Χριστούγεννα με το Δ2

Χριστουγεννιάτικες κάρτες στο LibreOffice Writer από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δ2.  

συνέχεια »
Top