Παρουσιάσεις από το Δ2

ΑΠΟ: msifakaki - Ιουν• 14•15
Παρουσιάσεις στο LibreOffice Impress με Ελεύθερο Θέμα από τους μαθητές του Δ2.

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/r5tBOUXdh6bf5jsfLK56os6e/f1qZepMdVdSEEcOKbi9Tv8KP

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/B2XeGLYTLDMcdGFGfRPUieXf/K2SKVOY3cHpfFYVkISB4e7Mv

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/t1N4TENDSgcFTVCOMPFaE6jz/T2fuSWpoYcBghjbMIb1CPnNm

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/L2byGkKUWSeYNPsrsh80Bv22/i2Sd2POIJrQcE8QiO4VWpSwe

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/k2IQNe6fBjlKEbBLnYn3dDpM/b1NSOcwHfLSmdZefKuEfVmVr

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/TNRqI4X4tWhMQtRNh7NWAEHd/A1EbWXFJWglXYMrFIeBKjqNs

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/b2JgBgzxKRMHVgfclvmWO01p/m1gXCn7rV4ILONgCfXyBwLOY

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/L1YROZohVnVXewKFNdBBPsw0/cYdTDFIXNcUvh7ahpvob4wwC

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/OmNWYOefQSmMIPEWTqDB1GbT/v1nJWMJwIiXTUPYSZO9MX9Pk

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/k2gUeXYVijAU1RVaTcCOrOqm/KFgYXRiVbhdJVUeOR3Ta45YB

 

Σχολιάστε

Top