ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αρχισυντάκτες: 

 1. Χανής Παναγιώτης
 2. Χασιώτης  Βασίλης

Συντάκτες:

 1. Γκουλιαβέρα Κρυσταλλία
 2. Γράβα Μαρία-Αγνή
 3. Δαρδούμπα Αλεξάνδρα
 4. Ευρενιάδης Παναγιώτης
 5. Καραγιαννίδου Κατερίνα
 6. Βόρσια Στεφανία
 7. Κυριακοπούλου Σταυρούλα
 8. Μπακατάρη Θεοδώρα
 9. Ρουνταρή Στέλλα
 10. Χαρέλας Ξενοφών
 11. Χατζηλαζάρου Μαρία
 12. Χατζημπούγια Αικατερίνη
 13. Ταϊγανίδης Ιωάννης
 14. Ζιάμπρα Λυδία
 15. Σπανούδης Βασίλης
 16. Αθανάσογλου Κων/να
 17. Πλιατσίδης Παναγιώτης
 18. Τσαντήλας Κων/νος
 19. Τομουτζίδης Παναγιώτης
Top