ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

SCHOOL  FESTIVAL 1

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Σχ. Έτος: …2014-2015…….                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          ……6ο ΓΕ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ………

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΟ «ΚΑΛΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΚΑΚΟ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11

1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

   

 

     

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Ο άνθρωπος τρέφεται παρακινούμενος από το αίσθημα της πείνας, καλύπτοντας μια βιολογική του ανάγκη. Η τροφή του εξασφαλίζει επιβίωση, ανάπτυξη για τις μικρότερες ηλικίες, υγεία και ευεξία. Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;

Σκοπός της έρευνάς μας είναι ν’ αποκτήσουμε τις γνώσεις που θα μας επιτρέπουν να επιλέγουμε τις τροφές που είναι σύμμαχοι του οργανισμού και να απορρίπτουμε τις βλαβερές.

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

α) Οι έφηβοι επιλέγουν οι ίδιοι την τροφή τους αποκλίνοντας πολλές φορές από τις συνήθειες που έχουν αποκτήσει στην οικογένεια. Η ερευνητική εργασία έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους εφήβους με τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να διακρίνουν τις τροφές που συντηρούν σωστά τον οργανισμό και αυτές που βλάπτουν, προκαλώντας παχυσαρκία και ασθένειες.

β) Η  ανάγκη  να  δοθούν  στους  μαθητές  ποικίλες  εμπειρίες  και  βιώματα  πέρα  από  τις  γνώσεις  μέσω  της  εμπλοκής  τους  σε  σχετικά  προγράμματα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Το  πρόγραμμα  συσχετίζεται  με  το μάθημα της φυσικής αγωγής, την βιολογία  και την  πληροφορική.

ΟΦΕΛΗ:

α) Η σωστή διατροφή εξασφαλίζει υγεία, σωστό σωματικό βάρος, καλή εμφάνιση, ευεξία και αυτοπεποίθηση.

β) Οι έφηβοι από τη διατροφή τους παίρνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξή τους και τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

γ)  Απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  εμπειριών

δ)  Συνεργασία  για  επίτευξη  κοινών  στόχων

ε) Σύνδεση  των  μαθητών  μεταξύ  τους  και  διαμόρφωση  αρμονικών  σχέσεων  με  τους  εκπ/κούς

στ) Ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης  και  προβληματισμού.

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 λέξεις)

 

1)      Χρήση ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου

2)     Χωρισμός  σε  ομάδες- Ανάθεση  καθηκόντων  ανά  ομάδα

3)     Διατύπωση  επιμέρους  ερευνητικών  ερωτημάτων – συζήτηση  με  τους  μαθητές, καταιγισμός ιδεών.

4)     Καθορισμός  εκπαιδευτικών  στόχων

5)     Χρήση  εναλλακτικών  τεχνικών  κατά  τις  συναντήσεις (  παιχνίδια  ρόλων, δραματοποίηση κ.α.)

6)     Οδηγίες   από  το  διδάσκοντα  σχετικά  με  την  αναζήτηση  βιβλιογραφίας ( Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, αρχεία κ.α.)

7)     Συγκέντρωση  του  υλικού  σταδιακά και  αξιολόγηση  των  μαθητών  ατομικά  και  ομαδικά

8)     Δημιουργία ερωτηματολογίων σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων.

9)     Παραγωγή  έντυπου  υλικού.

10)  Προετοιμασία παρουσίασης σε σχετική ημερίδα

11)   Δημιουργία  πρότασης ημερήσιου ή εβδομαδιαίου μενού για εφήβους.

12)  Αξιολόγηση

13)  Παρουσίαση  – αξιολόγηση

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

 

1)     Να γνωρίσουν οι μαθητές τις διατροφικές συνήθειες ιστορικά στον ελλαδικό χώρο, εστιάζοντας σε πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται και σήμερα.

2)     Να μάθουν τα θρεπτικά συστατικά που είναι  αναγκαία για την καλή

λειτουργία του οργανισμού και τις τροφές που τα περιέχουν.

3)     Να αντιληφθούν την αξία της ισορροπημένης δίαιτας.

4)     Να είναι σε θέση ν’ αναγνωρίζουν τις πρόσθετες ύλες των τροφίμων (συντηρητικά, χρωστικές, αντιοξειδωτικά, γλυκαντικά)

5)     Να τροποποιήσουν τις λανθασμένες διαιτητικές τους συνήθειες.

6)     Να συνειδητοποιήσουν ότι ισορροπημένη διατροφή σημαίνει πρόληψη. Και η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη θεραπεία.

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

ΠΟΡΟΙ : Το πρόγραμμα  θα  πραγματοποιηθεί  με  μηδενικά  έξοδα,  καθώς  δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  πόροι. Υλικά  απαραίτητα  θα  χορηγηθούν  από  το  σχολείο.

ΥΛΙΚΑ: Χαρτόνια,  μαρκαδόροι, φάκελλοι, φωτογραφική  μηχανή-  κάμερα, CD-ROM, DVD.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Η/Υ, μικρόφωνα, κονσόλα  ήχου, εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολέας

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

el.wikipedia.org

http://www.somaygies.gr/

http://www.eufic.org/article/el/expid/basics-child-adolescent-nutrition_greek/

 

Σχολιάστε

Top