ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

IMG_0400

6ο   ΓΕΛ    Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

ΕΡ.  ΕΡΓΑΣΙΑ:  »  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ»(  Β”  ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΟΜΑΔΕΣ    ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΜΑΘΗΤΩΝ

 

1).  ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ:

 

2). ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ:

 

3). ΗΘΟΠΟΙΟΙ :

 

4). ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ- ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ:

 

5). ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ:

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΕΡΕΥΝΩΝ

1).  ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ: Ιστορική  εξέλιξη  του  κινηματογράφου  και  ειδικότερα  του  Ελληνικού  κινηματογράφου ( έρευνα).

 

2). ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ:  Κινηματογράφος, τηλεόραση ( έρευνα  για   τις  επιλογές  ψυχαγωγίας  των  νέων,  ερωτηματολόγιο).

 

3). ΗΘΟΠΟΙΟΙ : Σύγκριση  των  επιλογών  των  μαθητών  σχετικά με  τις  παραστατικές  τέχνες  (  Θέατρο, κινηματογράφος, ερωτηματολόγιο).

 

4). ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ- ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ : Επαγγέλματα   του  κινηματογράφου  -προοπτικές ( έρευνα)

 

5).ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ: Επαγγέλματα  της  τηλεόρασης- προοπτικές ( έρευνα)

 

 

ΣΧΕΔΙΟ    ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧ.  ΕΤΟΣ:  2013-2014

ΣΧ.  ΜΟΝΑΔΑ:  6ο  ΓΕΛ  Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

Ο   ΤΙΤΛΟΣ  ΤΗΣ   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

             «  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ» (  Β΄ ΤΑΞΗ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ονοματεπώνυμο    Ειδικότητα       Ώρες       Άλλες Ε.Ε.  Επιμόρφωση

Κουρκουλάκος Η.      ΠΕ2               2                ΝΑΙ           ΟΕΠΕΚ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.  ΣΚΟΠΟΣ   ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ο γενικός  σκοπός  είναι  η  γνωριμία  των  μαθητών  με  τον  κινηματογράφο  και  άλλες  συναφείς  μορφές  τέχνης (   τηλεόραση, videoart  κ.α.)

Ερωτήματα :  α). Γνωρίζουν  οι  μαθητές  την  ιστορική  εξέλιξη  του  κινηματογράφου; β). Γνωρίζουν  την  οργάνωση  και  τον  τρόπο  λειτουργίας  του; γ). Είναι  εξοικειωμένοι  οι  μαθητές  με  τις  νέες  τεχνολογίες  και την  αξιοποίησή  τους  για  τον κινηματογράφο  και  τα  θεάματα  ευρύτερα; δ). Γνωρίζουν  τις  συνθήκες  εργασίας, αλλά  και  τις  επαγγελματικές  ειδικότητες  που  εργάζονται  σε  αυτά; ε). Ποιές  είναι  οι   διέξοδοι  ψυχαγωγία ς που  επιλέγουν  οι  μαθητές; στ). Μπορούν  να  προετοιμάσουν  και  να  δημιουργήσουν μια   κινηματογραφική  ταινία; ζ). Εκτός  από  τους  ηθοποιούς,  ποιά  άλλα  επαγγέλματα  είναι   απαραίτητα  στο  σινεμά;

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ  ΘΕΜΑΤΟΣ

Κριτήρια  επιλογής: α). Το  γεγονός  ότι    ο  κινηματογράφος  και   είναι  αρκετά  δημοφιλής  μορφή  τέχνης  στις  τάξεις  των  μαθητών  και  άρα  μπορούν  να  εκδηλώσουν  αυξημένο  ενδιαφέρον β). Η  ανάγκη  να  δοθούν  στους  μαθητές  ποικίλες  εμπειρίες  και  βιώματα  πέρα  από  τις  γνώσεις  μέσω  της  εμπλοκής  τους  σε  σχετικά  προγράμματα γ). Η  ανάγκη  για  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα δ). Η  ανάγκη  για  σύσφιγξη  των  σχέσεων  μαθητών- εκπ/κών  και η ανάπτυξη  συνεργασίας .

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ: α). Το  πρόγραμμα  συσχετίζεται  με  τα  γλωσσικά μαθήματα, την Ιστορία, αλλά  και  με  την  καλλιτεχνική παιδεία, τα  εικαστικά  και την  πληροφορική β). Επιπλέον,  το  πρόγραμμα  συνδέεται  με  την  Κοινωνιολογία, την  κοινωνική και  πολιτική  Αγωγή  καθώς  και  με  το  Σχολικό  Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

ΟΦΕΛΗ: α).  Γνωριμία  των  μαθητών  με  το θέατρο, το  σινεμά και  τα  επαγγέλματα  που  απασχολούνται  σε  αυτά β). Ανάδειξη πολιτισμικής  και  ιστορικής  αξίας γ). Απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  εμπειριών δ). Συνεργασία  για  επίτευξη  κοινών  στόχων ε). Σύνδεση  των  μαθητών  μεταξύ  τους  και  διαμόρφωση  αρμονικών  σχέσεων  με  τους  εκπ/κούς στ). Ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης  και  προβληματισμού.

Γ’  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΕΘΟΔΟΥ

1). Χρήση ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου 2). Χωρισμός  σε  ομάδες- Ανάθεση  καθηκόντων  ανά  ομάδα 3). Διατύπωση  επιμέρους  ερευνητικών  ερωτημάτων – συζήτηση  με  τους  μαθητές 4). Καθορισμός  εκπαιδευτικών  στόχων 5). Χρήση  εναλλακτικών  τεχνικών  κατά  τις  συναντήσεις (  παιχνίδια  ρόλων, δραματοποίηση κ.α.) 6). Οδηγίες   από  το  διδάσκοντα  σχετικά  με  την  αναζήτηση  βιβλιογραφίας ( Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, αρχεία κ.α.) 7). Συγκέντρωση  του  υλικού  σταδιακά και  αξιολόγηση  των  μαθητών  ατομικά  και  ομαδικά 8). Επεξεργασία  και  σύνθεση του  υλικού- Εκπαιδευτικές  επισκέψεις  9).Παραγωγή  έντυπου  υλικού (  εργασία, CD κ,α,)  10). Εκπαιδευτικά  μαθήματα από  επαγγελματία  σκηνοθέτη 11). Συμμετοχή  στο  πρόγραμμα  « ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ» και  στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ  ΤΑΙΝΙΩΝ12).Προετοιμασία για  τη  δημιουργία ταινίας μικρού μήκους 13). Προβολές  ταινιών  από  τη  διεθνή και  την  ελληνική παραγωγή 14).  Ημερίδα  παρουσίασης στο  σχολείο.  13). Δημιουργία  πρόσκλησης-  αφίσας  15).  Παρουσίαση  – αξιολόγηση του  υλικού 16). Αναπαραγωγή  του  υλικού  σε  αντίτυπα  και αποστολή  τους  σε  φορείς   της  σχολικής   και  της  ευρύτερης  κοινότητας.

Δ’  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1). Δημιουργία   ταινία ς μικρού  μήκους . Θα  προηγηθεί  κινηματογραφική  εκπαίδευση και  πρακτικές  ασκήσεις  κατά  τις  συναντήσεις  για  την  εξοικείωση των  μαθητών.

2).   Εκπομπές  και  συνεντεύξεις. Αναπαραγωγή  συλλεκτικού  CD.

3). Εξοικείωση  των  μαθητών    με  το  σινεμά καθώς και  με  τις  συνθήκες  εργασίας  των  ηθοποιών,  σκηνοθετών, εικονοληπτών, σεναριογράφων κ.α.

4). Ανάπτυξη  συνεργασίας  μεταξύ  μαθητών  και  εκπ/κών

5).Σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

6). Εξοικείωση  των  μαθητών  με  τις  ΤΠΕ  και  ευρύτερα  με  τις  νέες  τεχνολογίες.

7).  Δημιουργία  στούντιο  επεξεργασίας  ήχου  και  εικόνας για  την πραγματοποίηση

μοντάζ.

8). Κινηματογραφικές  προβολές από  τη  διεθνή και  την  ελληνική  παραγωγή.

Ε΄ ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ-   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πόροι : Το πρόγραμμα  θα  πραγματοποιηθεί  με  μηδενικά  έξοδα,  καθώς  δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  πόροι. Υλικά  απαραίτητα  θα  χορηγηθούν  από  το  σχολείο.

ΥΛΙΚΑ: Χαρτόνια,  μαρκαδόροι, φάκελλοι, φωτογραφική  μηχανή-  κάμερα, CD-ROM, DVD.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  Η/Υ, μικρόφωνα, κονσόλα  ήχου,  βιντεοκάμερα,εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολέας, λογισμικά  ηχογραφήσεων και  επεξεργασίας  ήχου και  εικόνας ,δημοσιογραφικά  κασετόφωνα  για  συνεντεύξεις.

ΣΤ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Wikipedia:  Λήμματα: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ- ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.theatroedu.gr, www.karposontheweb.gr ,www.pamecinema.gr  www.ert-archives.gr

www.mixanitouxronou.gr           ( αφιερώματα  στο σινεμά και  σε σκηνοθέτες)

Ο  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ    ΗΛΙΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ο  ΓΕΛ   Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

                     ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ     ΕΡΓΑΣΙΑ   Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

         ΘΕΜΑ:  «  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ»

                                    ΟΜΑΔΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΜΑΘΗΤΩΝ

1).  ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ:

2). ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ:

3).  ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

4).  ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ- ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ:

5). ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ:

 

 

                                  6o  ΓΕΛ   Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

                              ΣΧ.   ΕΤΟΣ      2014-2015

                                      ΤΑΞΗ  : Β’

                    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ        ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  ΘΕΜΑ

                        «   ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ»

1Η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  14/10/2014

1).  Χωρισμός   σε   ομάδες:

Α’   ΟΜΑΔΑ: Ιστορικοί  (  Ιστορική   εξέλιξη  του  κινηματογράφου  γενικά  και  ειδικά  του ελληνικού  κινηματογράφου).

Β΄ ΟΜΑΔΑ: Σκηνοθέτες ( σκηνοθέτης- επαγγελματική  μονογραφία, προοπτικές  επαγγέλματος).

Γ΄ ΟΜΑΔΑ: Ηθοποιοί ( ηθοποιός-επαγγελματική  μονογραφία, προοπτικές  επαγγέλματος).

Δ΄ ΟΜΑΔΑ: Ηχολήπτες- εικονολήπτες ( επεξεργασία  ήχου και  εικόνας, προοπτικές  επαγγελμάτων).

Ε΄ΟΜΑΔΑ: Τεχνολόγοι, Παρουσιαστές ( Σύνθεση  εργασίας, παρουσιάσεων, κατασκευή blog-wiki  κ.α.)

2). Ανάθεση  ερευνών

α).  Η  ιστορική  εξέλιξη  του  κινηματογράφου και  ειδικότερα του  Ελληνικού  κινηματογράφου ( έρευνα).

β). Κινηματογράφος-τηλεόραση (  έρευνα  για  τις επιλογές  ψυχαγωγίας  των  νέων, ερωτηματολόγιο).

γ).  Σύγκριση  των  επιλογών των  μαθητών σχετικά  με  τις  παραστατικές  τέχνες  ( Θέατρο, κινηματογράφος,  ερωτηματολόγιο).

δ). Επαγγέλματα  του  κινηματογράφου- προοπτικές ( έρευνα)

ε). Επαγγέλματα  της  τηλεόρασης- προοπτικές ( έρευνα)

3). ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ

α).  κείμενο  εργασίας

β). παρουσιάσεις ppt

γ). κατασκευή  blog-wiki

δ). cd  με   τηλεοπτικές  και  ραδιοφωνικές  εκπομπές.

ε).  βίντεο  , φωτογραφίες  από  δράσεις και  κινηματογραφική  ταινία  μικρού  μήκους , που θα  παραχθεί.

στ). στατιστική  επεξεργασία  ερευνών  και  αποτελέσματα

ζ).  Παρουσίαση  του  υλικού  σε  σχετική  ημερίδα.

4). ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

α).  4  επισκέψεις  σε  χώρους  σπουδών  κινηματογραφικής  τέχνης, σε  στούντιο  κ.α.

β). Συμμετοχή  στο  πρόγραμμα  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΩΝ  ( παραγωγή  θεατρικού  κειμένου και  πραγματοποίηση  παράστασης).

γ). Συμμετοχή  στο  πρόγραμμα  «ΠΑΜΕ   ΣΙΝΕΜΑ;» ,  και  στο  Φεστιβάλ  μαθητικών  ταινιών  μικρού  μήκους.

δ ). Εκπαιδευτικά  σεμινάρια  για  την  κινηματογραφική  τέχνη  ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΡΠΟΣ).

Ο  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ   ΗΛΙΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

Σχολιάστε

Top