ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

IMG_0376

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Σχ. Έτος: ……2014-2015…….                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          ……6ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ……

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΠΑΜΕ … ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ : ΤΕΧΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΣΚΟΥΡΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

19

1

ΟΧΙ

 
   

 

     

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Σκοπός της έρευνάς μας είναι η προσέγγιση του χορού ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, διασκέδασης, ψυχαγωγίας και ψυχοθεραπείας.

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

α) Οι έφηβοι προβληματίζονται σχετικά με θέματα που αφορούν την εμφάνισή τους , την αποδοχή τους από τους συμμαθητές και γενικότερα την κοινωνικοποίησή τους. Ο χορός διευκολύνει την εξωστρέφεια, την συνεργασία και την επικοινωνία.

β) Η  ανάγκη  να  δοθούν  στους  μαθητές  ποικίλες  εμπειρίες  και  βιώματα  πέρα  από  τις  γνώσεις  μέσω  της  εμπλοκής  τους  σε  σχετικά  προγράμματα

γ) Η  ανάγκη  για  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

δ) Η  ανάγκη  για  σύσφιγξη  των  σχέσεων  μαθητών- εκπ/κών  και η ανάπτυξη  συνεργασίας

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Το  πρόγραμμα  συσχετίζεται  με  το μάθημα της φυσικής αγωγής, με  την  καλλιτεχνική παιδεία, τα  εικαστικά  και την  πληροφορική

ΟΦΕΛΗ:

α) Ο χορός εκτός από κίνηση καλλιεργεί τη φαντασία, τον αυθορμητισμό, και την κοινωνικότητα.  Δίνει δυνατότητα έκφρασης που τονώνει την αυτοπεποίθηση του ατόμου.

β) Επαφή με την τέχνη και μελέτη διαφορετικών πολιτισμών μέσα από την τέχνη του χορού.

γ) Απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  εμπειριών

δ) Συνεργασία  για  επίτευξη  κοινών  στόχων

ε) Σύνδεση  των  μαθητών  μεταξύ  τους  και  διαμόρφωση  αρμονικών  σχέσεων  με  τους  εκπ/κούς

 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 λέξεις)

 

1)      Χρήση ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου

2)     Χωρισμός  σε  ομάδες- Ανάθεση  καθηκόντων  ανά  ομάδα

3)     Διατύπωση  επιμέρους  ερευνητικών  ερωτημάτων – συζήτηση  με  τους  μαθητές

4)     Καθορισμός  εκπαιδευτικών  στόχων

5)     Χρήση  εναλλακτικών  τεχνικών  κατά  τις  συναντήσεις (  παιχνίδια  ρόλων, δραματοποίηση κ.α.)

6)     Οδηγίες   από  το  διδάσκοντα  σχετικά  με  την  αναζήτηση  βιβλιογραφίας ( Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, αρχεία κ.α.)

7)     Συγκέντρωση  του  υλικού  σταδιακά και  αξιολόγηση  των  μαθητών  ατομικά  και  ομαδικά

8)     Επεξεργασία  και  σύνθεση του  υλικού- Εκπαιδευτικές  επισκέψεις  Παραγωγή  έντυπου  υλικού (  εργασία, CD κ,α,)

9)     Προετοιμασία παρουσίασης σε σχετική ημερίδα

10)  Δημιουργία  πρόσκλησης-  αφίσας

11)   Αξιολόγηση

12)  Παρουσίαση  – αξιολόγηση

13)  Χορευτική παράσταση στα πλαίσια της τελικής παρουσίασης.

 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

 

1)    Απόκτηση  γνώσεων  και  εμπειριών  από τους  μαθητές για  τον τρόπο  και  τη μέθοδο πραγματοποίησης μιας ερευνητικής  εργασίας.

2)   Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος συνεργασίας.

3)   Εξοικείωση  των  μαθητών  με  τις  νέες  τεχνολογίες  και την αξιοποίησή  τους  ως  διδακτικά  εργαλεία.

4)   Σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

5)   Οργάνωση παράστασης από τους μαθητές στα πλαίσια της τελικής παρουσίασης των ερευνητικών εργασιών.

 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

ΠΟΡΟΙ : Το πρόγραμμα  θα  πραγματοποιηθεί  με  μηδενικά  έξοδα,  καθώς  δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  πόροι. Υλικά  απαραίτητα  θα  χορηγηθούν  από  το  σχολείο.

ΥΛΙΚΑ: Χαρτόνια,  μαρκαδόροι, φάκελλοι, φωτογραφική  μηχανή-  κάμερα, CD-ROM, DVD.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Η/Υ, μικρόφωνα, κονσόλα  ήχου, εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολέας,  δημοσιογραφικά  κασετόφωνα  για  συνεντεύξεις.

 

 

 

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

el.wikipedia.org/wiki/Χορός

http://danceartlovers.blogspot.gr/

www.edutv.gr/deyterobathmia/videos/36-xoros/

http://www.dancearchive.gr/article.php?id=56

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top