16η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2018

teacher2 pic

ΠΑΝΕΚΦΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διεύθυνση Επικοινωνίας: ΕΚΦΕ ΑΙΓΑΛΕΩ,

Σχολικό συγκρότημα 6ου ΓΕΛ Αιγάλεω,

Μίνωος και Προόδου 1, 12243, Αιγάλεω

E-mail: info@panekfe.gr

Ιστότοπος: http://panekfe.gr/

Πληροφορίες: Ευγενία Τσιτοπούλου –

Χριστοδουλίδη

Τηλέφωνο: 6977653558

Αθήνα, 05/10/2017

Αρ. Πρωτ.: 518

ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για συμμετοχή στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα

Φυσικών Επιστημών – EUSO 2018»

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.)

προκηρύσσει «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για συμμετοχή στην 16η Ευρωπαϊκή

Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2018». Από το διαγωνισμό θα επιλεγούν δύο τριμελείς

ομάδες μαθητών Λυκείου που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα

Φυσικών Επιστημών (16th European Union Science Olympiad – EUSO 2018). Πληροφορίες για την

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα του παρόντος και

στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης http://euso.eu/.

Ο διαγωνισμός, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου που γεννήθηκαν μετά

την 01-01-2001, θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Στην πρώτη φάση των τοπικών Μαθητικών Διαγωνισμών, που θα διοργανωθούν σε επίπεδο

σχολείων αρμοδιότητας κάποιου Ε.Κ.Φ.Ε., θα επιλεγεί η ομάδα (ή οι ομάδες) μαθητών η οποία

(ή οι οποίες) θα συμμετάσχουν στη δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού. Οι τοπικοί

διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017, σε χώρους που θα οριστούν από

τα εκάστοτε Ε.Κ.Φ.Ε.

Κάθε τριμελής ομάδα μαθητών θα διαγωνισθεί σε τρία πειραματικά θέματα: ένα στη Φυσική,

ένα στη Χημεία και ένα στη Βιολογία ή σε συνδυασμό αυτών. Τα όργανα και διατάξεις που

θεωρούνται γνωστές και θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές θα καθοριστούν από την

Οργανωτική Επιτροπή του κάθε Τοπικού Διαγωνισμού και θα ανακοινωθούν με την προκήρυξή

του.

Η τελική φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018:

α) στην Αθήνα: για τις μαθητικές ομάδες που θα προκριθούν από τους τοπικούς Διαγωνισμούς

των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδος,

Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και

β) τη Θεσσαλονίκη: για τις μαθητικές ομάδες που θα προκριθούν από τους τοπικούς

Διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας,

Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ιονίων νήσων.

Από κάθε τελικό διαγωνισμό θα επιλεγεί μια τριμελής ομάδα μαθητώνπου θα συμμετάσχουν

στην 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί

στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας από 28 Απριλίου 2018 έως 5 Μαΐου 2018.

Διαδικασία Τοπικών Διαγωνισμών (Α΄ φάση)

1. Ο Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε., ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, ενημερώνει

εγγράφως, μέσω της οικείας Δ.Δ.Ε., τα Γενικά Λύκεια, τα Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις και τα

ΕΠΑ.Λ. της αρμοδιότητάς του και ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές

Επιστήμες, να επιλέξουν και να προετοιμάσουν μια τριμελή ομάδα μαθητών που θα

συμμετάσχει στον τοπικό διαγωνισμό που θα οργανώσει ο ίδιος ή σε συνεργασία με όμορα

Ε.Κ.Φ.Ε.

2. Κάθε σχολείο συμμετέχει με μια τριμελή ομάδα μαθητών στον τοπικό διαγωνισμό των Ε.Κ.Φ.Ε.

Κατ’ εξαίρεση, για Ε.Κ.Φ.Ε. των οποίων ο αριθμός των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας τους

είναι συνολικά μικρότερος από 10, τότε σχολεία δυναμικότητας 10 έως και 15 τμημάτων

μπορούν να συμμετάσχουν με δύο ομάδες, ενώ σχολεία δυναμικότητας 16 τμημάτων και άνω

μπορούν να συμμετάσχουν με τρεις ομάδες.

3. Σε κάθε τοπικό διαγωνισμό θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις τριμελείς ομάδες

μαθητών. Κατ’ εξαίρεση, για Ε.Κ.Φ.Ε. που ο αριθμός των ΓΕ.Λ., Γυμνασίων με Λυκειακές τάξεις

και ΕΠΑ.Λ. της αρμοδιότητας τους είναι συνολικά μικρότερος από 9, επιτρέπεται η διεξαγωγή

τοπικού διαγωνισμού με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 τριμελών ομάδων (6 μαθητές). Σε αυτή

την περίπτωση, οι 2 τριμελείς ομάδες μπορούν να είναι από το ίδιο ή διαφορετικά σχολεία.

4. Αν στον τοπικό διαγωνισμό συμμετέχουν μέχρι 9 ομάδες (δηλ. 27 μαθητές) από την περιοχή

ευθύνης ενός Ε.Κ.Φ.Ε. τότε προκρίνεται μία ομάδα στον Πανελλήνιο διαγωνισμό. Αν

συμμετέχουν από 10 ομάδες (δηλ. 30 μαθητές) έως 18 ομάδες (δηλ. 54 μαθητές),

προκρίνονται δύο ομάδες στον Πανελλήνιο διαγωνισμό. Στην περίπτωση συμμετοχής άνω των

18 ομάδων (δηλ. άνω των 54 μαθητών) προκρίνονται τρεις ομάδες στον Πανελλήνιο

διαγωνισμό. Στην προσμέτρηση των ομάδων που συμμετέχουν στον τοπικό διαγωνισμό

λαμβάνεται υπόψη το παραπάνω άρθρο 2.

5. Ο Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε., στην περιοχή ευθύνης του οποίου βρίσκονται τα σχολεία που

εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ορίζει Επιστημονική Τοπική

Επιτροπή για την διεξαγωγή του τοπικού διαγωνισμού. Αυτή η επιτροπή, σε συνεργασία με την

Κεντρική Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε., διοργανώνει τον τοπικό

διαγωνισμό.

6. Κάθε τριμελής ομάδα μαθητών θα διαγωνισθεί σε τρία πειραματικά θέματα: ένα στη Φυσική,

ένα στη Χημεία και ένα στη Βιολογία ή σε συνδυασμό αυτών. Τα πειραματικά θέματα θα είναι

στα πρότυπα των υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας

Γυμνασίου και Λυκείου που ανακοινώνονται κάθε σχ. έτος από το Υπουργείο Παιδείας. Τα

όργανα και διατάξεις που θεωρούνται γνωστές και θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι

μαθητές θα καθοριστούν από την Επιστημονική Επιτροπή του κάθε Τοπικού Διαγωνισμού και

θα ανακοινωθούν με την προκήρυξή του.

7. Στη διεύθυνση http://panekfe.gr/euso/docs είναι αναρτημένα τα θέματα των Τοπικών,

Πανελλήνιων και Ευρωπαϊκων Ολυμπιάδων περασμένων ετών.

8. Μετά το τέλος των τοπικών διαγωνισμών, κάθε Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. που διεξήγαγε τοπικό

διαγωνισμό υποβάλλει στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα έως την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου

2017 τα εξής:

α. συμπληρωμένο τον απολογιστικό πίνακα που βρίσκεται στη διεύθυνση

http://panekfe.gr/downloads/euso/euso-apologistikos-pinakas-topikos.xlsx και περιέχει: τα

ΓΕ.Λ/ΕΠΑ.Λ. και τους μαθητές που συμμετείχαν, τα ονόματα και την ειδικότητα των

υπεύθυνων καθηγητών, την ομάδα (ή ομάδες) που προκρίθηκαν για τον Πανελλήνιο

διαγωνισμό

β. τα θέματα του τοπικού διαγωνισμού.

Διαδικασία Πανελλήνιου Διαγωνισμού (Β΄ φάση)

1. Όλες οι σχετικές πληροφορίες με το διαγωνισμό θα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της

ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. στη διεύθυνση http://panekfe.gr/euso/press και θα προωθούνται, μέσω των

ΕΚΦΕ, στα σχολεία των συμμετεχόντων ομάδων.

2. Τα όργανα και διατάξεις που θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές θα

ανακοινωθούν μετά από την ανακοίνωση της διδακτέας ύλης του σχολικού έτους 2017-18

από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των ομάδων σε οποιαδήποτε θέση, την ανώτερη θέση

καταλαμβάνει η ομάδα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία στις περισσότερες

επιμέρους πειραματικές δοκιμασίες. Σε περίπτωση που εξακολουθεί η ισοβαθμία και

μετά την εφαρμογή του ανωτέρω κριτηρίου, γίνεται κλήρωση.

4. Την επόμενη μέρα του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις βράβευσης σε

Αθήνα (στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου) και Θεσσαλονίκη (στο αμφιθέατρο του

NOESIS) για όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαθητές. Ο χρόνος και τα

προγράμματα των εκδηλώσεων βράβευσης θα ανακοινωθούν στο δικτυακό τόπο της

ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.

Συμμετοχή στην 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2018

1. Μετά την τελική επιλογή των δύο ομάδων που θα συμμετάσχουν στην EUSO 2018, ο

Συντονιστής της EUSO, κ. Βασίλειος Γαργανουράκης, Φυσικός, Υπεύθυνος 2ου Ε.Κ.Φ.Ε.

Ηρακλείου και μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε., σε συνεργασία με τη Κεντρική

Επιστημονική Επιτροπή της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. για την EUSO 2018, θα αναλάβουν την

προετοιμασία των δύο τριμελών μαθητικών ομάδων για το διαγωνισμό, με την

εκπαίδευσή τους στη χρήση των απαιτούμενων πειραματικών πρακτικών. Ο Συντονιστής

της EUSO ορίζεται και ως αρχηγός της Ελληνικής αποστολής στην EUSO 2018.

2. Την κάθε ομάδα θα συνοδεύσει τουλάχιστον ένας καθηγητής του σχολείου ή ο Υπεύθυνος

του Ε.Κ.Φ.Ε. στην περιοχή ευθύνης του οποίου βρίσκεται το σχολείο. Ο συνοδός θα πρέπει

οπωσδήποτε να γνωρίζει αγγλικά σε επίπεδο πολύ καλά/άριστα, για να μεταφράσει τα

θέματα, και γνώσεις Η/Υ πιστοποίησης Α΄ επιπέδου τουλάχιστον.

3. Τα έξοδα μεταφοράς (εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής) για τους τοπικούς διαγωνισμούς

και τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό, βαρύνουν τους

συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς. Αν υπάρχει δυνατότητα, μπορούν να καλυφθούν από

τη Σχολική Επιτροπή του Λυκείου/ΕΠΑ.Λ. από το οποίο προέρχεται η ομάδα ή από τον

τοπικό Δήμο ή από άλλη πηγή. Τα έξοδα μεταφοράς (εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής)

για τον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό στη Σλοβενία, βαρύνουν τους συμμετέχοντες. Τα

έξοδα διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων καλύπτονται από τη χώρα διεξαγωγής

της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας. Στο παράρτημα επισυνάπτονται περισσότερες πληροφορίες

για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών.

Ορισμός Επιτροπών Πανελλήνιου διαγωνισμού EUSO 2018

Πρόεδρος της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό EUSO 2018,

ορίζεται η Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, Φυσικός, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω και

πρόεδρος της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.

Η Επιστημονική Επιτροπή για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό, αποτελείται από τους εξής:

Νότια Ελλάδα

Γεώργιο Ζησιμόπουλο, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγίου

Ηλία Καλογήρου, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Ηλείας

Ελένη Παλούμπα, Χημικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας

Μιλτιάδη Τσίγκρη, Χημικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Ρεθύμνου

Καλλιόπη Κωνσταντινίδου, Βιολόγο, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Σύρου

Ελευθερία Φανουράκη, Βιολόγο, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. 1ο Ηρακλείου

Βόρεια Ελλάδα

Βασίλη Νούση, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Θεσπρωτίας

Σπυρίδωνα Χόρτη, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Λευκάδας

Βασιλική Βυρώζη, Χημικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Πέλλας

Γεώργιο Ξεντέ, Χημικό του 2ου ΓΕ.Λ. Θερμαϊκού

Δέσποινα Λαζάρου, Βιολόγο του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου Νεάπολης

Βενετία Νικήτα, Βιολόγο του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ευόσμου

Η Οργανωτική Επιτροπή για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό, αποτελείται από τους εξής:

Νότια Ελλάδα

Στέφανο Ντούλα, Χημικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Αγ. Αναργύρων, ως Πρόεδρο, και μέλη

Χριστόφορο Στογιάννο, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Αλίμου, ταμία ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.

Χρήστο Δέδε, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Δυτικής Αττικής

Αθανάσιο Βελέντζα, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Αμπελοκήπων

Χρυσάνθη Τζιωρτζιώτη, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας

Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, Βιολόγο, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Χαλανδρίου

Μαρίνα Στέλλα, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Ιωνίας

Ηλία Μαυροματίδη, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης

Δημήτρη Τριανταφύλλου, Γεωλόγο, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Αχαρνών

Ελένη Χαραλαμπάτου, Χημικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Νίκαιας

Διονύσιο Βαλιάνο, Χημικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Παλλήνης

Αντώνιο Χρονάκη, Χημικό, π. Συνεργάτη Ε.Κ.Φ.Ε. Αγ. Αναργύρων

Βόρεια Ελλάδα

Μαρία Τσακίρη, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου, ως Πρόεδρο και μέλη

Παναγιώτη Μουρούζη, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας, Αντιπρόεδρο ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.

Αναστασία Γκιγκούδη, Χημικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Τούμπας

Μαρία Θεολόγου, Χημικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Πολυγύρου

Αθανάσιο Καρούτη, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης

Σωτήριο Μανδηλιώτη, Γεωλόγο, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών

Σοφία Παταρούδη, Χημικό, π. Συνεργάτη Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ε. Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη

Φυσικός

Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω

Μ. Τσακίρη

Φυσικός D.E.A.

Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου

Σχολιάστε

Top