Ενεργοί πολίτες

ARTHRO6k

Όλοι έχουμε ακούσει την έννοια του «Ενεργού Πολίτη». Γνωρίζουμε επίσης ότι πρόκειται για στοιχείο απαραίτητο που οφείλουμε να υιοθετήσουμε για την επίτευξη μιας εύρυθμης κοινωνίας. Πόσοι όμως από εμάς γνωρίζουν την πραγματική σημασία της έννοιας «Ενεργός Πολίτης»;

Η έννοια του ενεργού πολίτη αναφέρεται συχνά στα δικαιώματα του σε δημόσιο χώρο και στην συμμετοχή του  στις πολιτικές δομές της καθημερινότητας. Πράγματι τα παραπάνω αποτελούν μερικές από τις αρμοδιότητες του ενεργού πολίτη. Δεν είναι όμως οι μοναδικές. Αρκετοί πολίτες προκειμένου να υιοθετήσουν αυτή την ιδιότητα εντάσσονται σε φορείς αυτοδιοίκησης και σε κόμματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της συγκεκριμένης έννοιας στα πλαίσια του πολιτικού τομέα, κάτι που προφανώς οφείλεται στην μερική πληροφόρηση των πολιτών.

Η πραγματική έννοια του ενεργού πολίτη επεκτείνεται και πέρα από αυτό. Ένας ενεργός πολίτης ενδιαφέρεται για την ευημερία της κοινωνίας ως σύνολο με κύριο γνώμονα το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Συμμετέχει στα κοινά εκφράζοντας με θάρρος τις απόψεις του και μεριμνά για το περιβάλλον και την προστασία του. Ακόμη, φροντίζει να συμμετέχει σε δράσεις εθελοντισμού και να παίρνει μέρος στα γεγονότα πολιτιστικού ή επιστημονικού χαρακτήρα.

Μαχαίρα Φαίη

Top