Στήλη: Μάρτιος

Β΄1 / Οι ιπτάμενες σβήστρες (σχ. έτος 2017-2018)

*

Β΄1 / Οι ιπτάμενες σβήστρες  (σχ. έτος 2017-2018)

Επιμέλεια άρθρου: Κουκουτσάκη Μαρία

*

Β΄1 / Οι ιπτάμενες σβήστρες  (σχ. έτος 2017-2018)

*

Για να δείτε όλη την εργασία μας «Οι ιπτάμενες σβήστρες» πατήστε εδώ

*

ιπταμενες

*

*

Αφίσες ΕΣΠΑ (1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας έχουμε αναρτήσει σε εμφανές σημείο στο σχολείο μας τις αφίσες για τις παρακάτω πράξεις :

Α) ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟ

Β) ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 AFISA 1

Ενιαίου  Τύπου     Δημοτικό      Σχολείο

Η δημιουργία ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ προκύπτει από τη συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας. Η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση επιχειρείται με την ενιαία παροχή  κοινών  γνωστικών  και  διδακτικών  αντικειμένων  σε  όλους  τους τύπους  δημοτικών  σχολείων  της  χώρας από 4/θέσια  και  πάνω  (περίπου3.555 σχολικές μονάδες).

Με την συνεπακόλουθη ενοποίηση των Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων, αφού ελήφθη υπόψη εισήγηση του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) καθώς και τα πορίσματα της Επιτροπής του Εθνικού Διαλόγου για την υποχρεωτική εκπαίδευση, καθιερώνεται ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Ο νέος ενιαίος τύπος δημοτικού σχολείου εξασφαλίζει τον εμπλουτισμό και την επέκταση των προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων (ΤΠΕ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) στους μαθητές όλων των τύπων σχολείων από 4/θέσια και πάνω (περίπου   3.555   σχολικές   μονάδες)   Η   λειτουργία   του   ενιαίου   τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται από τις 8:00 έως τις 13:15 και για τη ζώνη  του  προαιρετικού  ολοήμερου  προγράμματος από  τις  13:15  έως  τις

16:00. Εξασφαλίζεται και γενικεύεται η ώρα μελέτης για όλους τους μαθητές με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε, οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στη τρίτη ώρα του ολοήμερου προγράμματος προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) που δίνουν την ευκαιρία στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Αφίσες ΕΣΠΑ (2)

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας έχουμε αναρτήσει σε εμφανές σημείο στο σχολείο μας τις αφίσες για τις παρακάτω πράξεις :

Α) ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛEIΟY

Β) ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

AFISSA 2

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με

Αναπηρία ή / και Eiδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση του θεσμού της παράλληλης στήριξης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι φοιτούν στο γενικό σχολείο, με στόχο την ενσωμάτωσή τους και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό θα απαχολοηθούν 2.300 εκπαιδευτικοί (ΑΠ6: 2.084, ΑΠ8:96, ΑΠ9:120) που θα συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και θα υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Η απασχόληση των εκπαιδευτικών θα αφορά τόσο την Π/βάθμια εκπαίδευση όσο και τη Δ/βάθμια. Επίσης, προβλέπεται η απασχόληση ατόμων ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν (μαθητές με κινητικά προβλήματα κλπ), καθώς και ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)/σχολικοί νοσηλευτές για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.

Β΄1 – Β΄2 / Λαογραφική γωνιά (σχ. έτος 2015-2016)

  *

Β΄1  – Β΄2 / Λαογραφική γωνιά  (σχ. έτος 2015-2016)
Επιμέλεια άρθρου: Γκαλέτσα  Ελένη -  Κουκουτσάκη  Μαρία – Λαμπροπούλου  Σοφία – Ντζάνη  Δήμητρα

*

Β΄1 – Β΄2  / Λαογραφική γωνιά  (σχ. έτος 2015-2016)

*

 Για να δείτε όλη την εργασία μας «Λαογραφική γωνιά» μας πατήστε εδώ

*

DIGITAL CAMERA

  *

Β΄2 / Η Χωχαρουποεφημερίδα μας (σχ. έτος 2013-14)

*

*

Β΄2 / Η Χωχαρουποεφημερίδα μας (σχ. έτος 2013-14)

χωχαρουποεφημερίδα1

Επιμέλεια: Γκαλέτσα Ελένη

*

κάντε κλικ στις εικόνες ή στους τίτλους για να δείτε τις εργασίες

*

*

Δ΄1 / Η εφημερίδα της τάξης μας (σχ. έτος 2014-2015)

*

*

Δ΄1 / Η εφημερίδα της τάξης μας (σχ. έτος 2014-2015)

Δ1 2014-2015 εφημερίδα2

Επιμέλεια: Αναστασίου Νικόλαος
*

κάντε κλικ στις εικόνες ή στους τίτλους για να δείτε τις εργασίες

*

*

Top