ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» / (Σχολικό Έτος 2017-18)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών

με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

(Σχολικό Έτος 2017-18)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2

Σχολιάστε

Top