ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σχολικό έτος 2016-2017

*

B΄2 τάξη 

(2016-2017)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ξενιτοπούλου Αναστασία (ΠΕ 70)

*

 

*

*

* * * *

 

Σχολικό έτος 2015-2016

*

Ε΄1 τάξη 

(2015-2016) 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Καλτσίδου Κυριακή (ΠΕ 70)

*

Ε΄2 τάξη 

(2015-2016) 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ρούμκου Θεοδώρα (ΠΕ 70)

*

Δ΄1 τάξη 

(2015-2016) 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Φουντουκίδου Ελένη (ΠΕ 70)

*

Δ΄2 τάξη 

(2015-2016) 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ελευθεριάδου Ιωάννα (ΠΕ 70)

*

Γ΄1 τάξη 

(2015-2016)

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Αναστασίου Ν. (ΠΕ 70)

*

Γ΄2 τάξη 

(2015-2016)_

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Λογοθετίδου Κωνσταντία  (ΠΕ 70)

*

B΄1 τάξη 

(2015-2016)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κουκουτσάκη Μαρία (ΠΕ 70)

*

B΄2 τάξη 

(2015-2016)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Γκαλέτσα Ελένη (ΠΕ 70)

*

Α΄1 τάξη

(2015-2016)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Αραμπατζή Ελένη  (ΠΕ 70)

*

Α΄2 τάξη 

(2015-2016)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ξενιτοπούλου Αναστασία (ΠΕ 70)

*

Πληροφορική 

(2015-2016)

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Ραφαηλίδης Παναγιώτης  (ΠΕ 19)

*

Εικαστικά

(2015-2016)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ντζάνη Δήμητρα (ΠΕ 08)

*

*

* * * *

Σχολικό έτος 2014-2015

*

Στ΄1 τάξη 

(2014-2015)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ρούμκου Θεοδώρα (ΠΕ 70)

*

Δ΄1 τάξη 

(2014-2015) 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Αναστασίου Ν. (ΠΕ 70)

*

Πληροφορική 

(2014-2015) 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ζιώγα Χριστίνα (ΠΕ 19)

*

E΄1 τάξη 

(2014-2015)

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Παπαδόπουλος Ιωσήφ (ΠΕ 70)

*

Α΄2 τάξη 

(2014-2015)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Γκαλέτσα Ελένη (ΠΕ 70)

*

*

*

* * * *

Σχολικό έτος 2013-2014

*

Πληροφορική  Ε΄2 

(2013-2014)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κατερίνα Τσίτα, (ΠΕ 19)

*

Πληροφορική  Στ΄

(2013-2014) 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κατερίνα Τσίτα, (ΠΕ 19)

*

Ε΄1 τάξη 

(2013-2014)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ρούμκου Θεοδώρα (ΠΕ 70)

*

Γ΄1 τάξη 

(2013-2014)

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Αναστασίου Ν. (ΠΕ 70)

*

Β΄2 τάξη 

(2013-2014)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Γκαλέτσα Ελένη (ΠΕ 70)

*

*

 * * * *

Σχολικό έτος 2012-2013

*

Στ΄1 τάξη 

(2012-2013)

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Καλτσίδου Κυριακή (ΠΕ 70)

 

*

*

Top