Ήλιε, ήλιε αρχηγέ 1A

Α΄2 / Ήλιε, ήλιε αρχηγέ.. (σχ. έτος...

* Α΄2 / Ήλιε, ήλιε αρχηγέ.. (σχ. έτος 2017-2018) Επιμέλεια άρθρου: Καλτσίδου Κυριακή * Α΄2 / Ήλιε, ήλιε αρχηγέ... (σχ. έτος 2017-2018) * Τ...

ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεν...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο Επιχει...

Α΄2 / Ήλιε, ήλιε αρχηγέ.. (σχ. έτος 2017-2018)

Ήλιε, ήλιε αρχηγέ 1A

* Α΄2 / Ήλιε, ήλιε αρχηγέ.. (σχ. έτος 2017-2018) Επιμέλεια άρθρου: Καλτσίδου Κυριακή * Α΄2 / Ήλιε, ήλιε αρχηγέ… (σχ. […]

ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» / (Σχολικό Έτος 2017-18)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική […]

Top