Η τελική εργασία μας

Μετά από πολλές προσπάθειες να καταφέρουμε να συντονιστούμε και να νοιώσουμε, πως ανήκουμε σε μία ομάδα,αφού αυτό ήταν και το

Top