ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΡΟΥΡΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

ΑΠΟ: ΛΟΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Μάι• 26•15

Στα πλαίσια του προγράμματος Companion Animal Welfare…It is our responsibility, πραγματοποιήσαμε μια επίσκεψη στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΡΟΥΡΩΝ ΣΚΥΛΩΝ της ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ […]

HOW TO TRAIN YOUR DOG!

ΑΠΟ: ΛΟΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Μάι• 26•15
HOW TO TRAIN YOUR DOG!

EKΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2ο Δ.Σ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ. Θέμα: Υπεύθυνος Ιδιοκτήτης Ζώου

ΑΠΟ: ΛΟΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Μάι• 16•15

Στο 2ο Δ.Σ. Γλυκών Νερών υλοποιείται φέτος το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης «Companion Animal Welfare» στο οποίο συμμετέχουν οι μαθητές των […]

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου Δ.Σ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ. Θεμα: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΖΩΟΥ

ΑΠΟ: ΛΟΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Μάι• 16•15

Στα πλαίσια του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Companion Animal Welfare, οι μαθητές των τάξεως Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2 πραγματοποίησαν μια σημαντική […]

ΑΔΕΣΠΟΤΑ

ΑΠΟ: ΛΟΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Μάι• 16•15
Top