Δημιουργία συννεφόλεξων...

Τα συννεφόλεξα (word clouds) είναι μία οπτική αναπαράσταση της συχνότητας χρήσης λέξεων κειμένου. Τα συννεφόλεξα αποτελούν ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό ε...

Δημιουργώντας βίντεο-κουίζ...

Η χρήση των βίντεο στην εκπαίδευση έχει πολλές φορές θετικά αποτελέσματα. Οι μαθητές εντυπωσιάζονται από την κινούμενη εικόνα και τον ήχο, προσλαμβάνο...

Διαδικτυακές εφαρμογές σύμφωνα με τ...

  Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται μία ενημερωμένη έκδοση διαδικτυακών εφαρμογών για εκπαιδευτική χρήση, σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom. ...

7 διαδικτυακά εργαλεία που προάγουν...

  Η καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας στην τάξη προάγει τη μάθηση και την έκφραση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ώστε να εμπλουτίσουμε τις δραστηριό...

Δημιουργία συννεφόλεξων

Τα συννεφόλεξα (word clouds) είναι μία οπτική αναπαράσταση της συχνότητας χρήσης λέξεων κειμένου. Τα συννεφόλεξα αποτελούν ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. […]

Δημιουργώντας βίντεο-κουίζ

Η χρήση των βίντεο στην εκπαίδευση έχει πολλές φορές θετικά αποτελέσματα. Οι μαθητές εντυπωσιάζονται από την κινούμενη εικόνα και τον […]

Διαδικτυακές εφαρμογές σύμφωνα με την ταξινομία Bloom

  Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται μία ενημερωμένη έκδοση διαδικτυακών εφαρμογών για εκπαιδευτική χρήση, σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom. Οι […]

7 διαδικτυακά εργαλεία που προάγουν την ανάγνωση

  Η καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας στην τάξη προάγει τη μάθηση και την έκφραση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ώστε να εμπλουτίσουμε τις […]

Αξιολόγηση μαθητών μέσω της εφαρμογής Socrative

Ένας τρόπος αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών εντός ή εκτός τάξης είναι το διαδικτυακό εργαλείο Socrative. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να […]

Ψηφιακά παραμύθια με αφήγηση

1. «Όταν η πασχαλίστα συνάντησε ελέφαντα», Χρήστος Μπουλώτης 2.  «Έξι φίλοι κι ένα δώρο», Μάνος Κοντολέων 3. «Σε δύο τρελλά […]

Top