Ψηφιακά εργαλεία σύμφωνα με την ταξινομία Bloom

Σύμφωνα με τον Bloom, οι μαθησιακές διαδικασίες ιεραρχούνται. Στην κατώτερη βαθμίδα τοποθετείται η ανάκληση πληροφοριών, ενώ στην ανώτερη, η δημιουργία.

Συλλογή διαδικτυακών εργαλείων

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν διαδικτυακά εργαλεία ανά κατηγορία που μπορούν να χρησιμεύσουν στην τάξη. Είναι δωρεάν. Υπάρχει σύντομη περιγραφή και

Μαθησιακές Δυσκολίες

Γράφει η Σταυρούλα Λαδά, Εκπαιδευτικός, M.Εd.  Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα σύνολο διαταραχών που δυσκολεύουν τη διαδικασία της μάθησης. Οι μαθησιακές

Πώς να βοηθήσω το παιδί να διαβάζει

Οι δυνατότητες του Twinspace

Το eTwinning, η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης, προσφέρει την πλατφόρμα Twinspace, η οπία αποτελεί το χώρο συνεργασίας των σχολείων

Εργαλεία για διαδικτυακά κουίζ

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Χρήση διαδικτυακών εργαλείων στην τάξη

10 βήματα επιτυχίας για το δάσκαλο και το μαθητή

Top