ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Ιουν• 10•13

graphics-energy-762340
Ζούμε σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, μια περίοδο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και κοιτάζουν με δυσπιστία το μέλλον. Είναι εύλογο ότι η κρίση στην παγκόσμια οικονομία έχει ανάλογες επιπτώσεις σε διάφορα θέματα, πολιτικά και κοινωνικά. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο η οικονομική κρίση αποτελεί τροχοπέδη στην υγιή ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα, παρεμποδίζοντας την επικράτηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου συνεχώς αυξάνει, και μαζί της οι τιμές όλων των προϊόντων που εξαρτώνται από αυτό, εκτινάσσοντας τον πληθωρισμό στα ύψη. Επιπλέον, η υπερεκμετάλλευση του πετρελαίου έχει πλέον οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη, μολύνοντας την ατμόσφαιρα και ευνοώντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι λοιπόν επιτακτικό και αναγκαίο να στραφούμε προς τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Παρόλα αυτά, βλέπουμε καθημερινά το πετρέλαιο να επικρατεί και η εξόρυξή του να συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερη μανία. Αυτό αναπόφευκτα δημιουργεί ένα καίριο ερώτημα: ΓΙΑΤΙ δεν εκμεταλλευόμαστε διαφορετικές πηγές ενέργειας ώστε να μειώσουμε την περιβαλλοντική καταστροφή;
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τι ακριβώς σημαίνει «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»; Οι ήπιες μορφές ενέργειας ή «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (ΑΠΕ) ή «νέες πηγές ενέργειας» είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχεται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχήν, για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση, καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Δεύτερο, πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ φιλικές στο περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Οι κύριες μορφές ΑΠΕ είναι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν και άλλες σημαντικές πηγές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις υδατοπτώσεις ή υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τη γεωθερμική ενέργεια, την ενέργεια από τα κύματα, τις παλίρροιες, τη βιομάζα, η οποία χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών με σκοπό την αποδέσμευση της ενέργειας που δεσμεύθηκε από το φυτό κατά την φωτοσύνθεση και την ενέργεια από τους ωκεανούς, η οποία εκμεταλλεύεται την διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα στρώματα του ωκεανού κάνοντας χρήση θερμικών κύκλων. Το τελευταίο είδος ενέργειας βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο.
Τα πλεονεκτήματα της εκμετάλλευσης των ΑΠΕ είναι πολλά. Κατ’ αρχήν, είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα. Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, είναι ευέλικτες εφαρμογές, δηλαδή μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας αλλά και για την μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις. Επειδή όμως τίποτα δεν είναι τέλειο στην ζωή αυτή, οι ΑΠΕ έχουν και λίγα αλλά σημαντικά μειονεκτήματα. Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης περίπου του 30% ή χαμηλότερο. Επίσης, η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται. Το πιο σημαντικό, όμως είναι το ότι είναι ακριβές, πραγματικά ακριβές. Σε αυτήν άρα την περίπτωση έχουμε μια σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο περιβάλλον και την οικονομία. Μαντέψτε ποιος θα επικρατήσει!
Γιατί όμως υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στα δύο συμφέροντα; Είναι σίγουρο ότι ούτε η εκμετάλλευση του πετρελαίου δεν είναι φτηνή. Κατά την γνώμη μου η επικράτηση του πετρελαίου οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι βιομηχανίες εκμετάλλευσης ΑΠΕ είναι βιομηχανίες καινούριες, νεοσύστατες. Ή με άλλα λόγια οι πετρελαιοβιομηχανίες είναι αυτές που επικρατούν στην αγορά. Οι πετρελαιοβιομηχανίες υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και είναι κυρίαρχες στον κόσμο. Οι ΑΠΕ είναι μια επιχείρηση νεωτεριστική, μια καινοτομία. Δεν μπορεί το αρνί να τα βάλει με τον λύκο και να τον νικήσει. Αυτό είναι που λέμε: Κάθε αρχή και δύσκολη.
Την κατάσταση αδιαμφισβήτητα χειροτερεύει η οικονομική κρίση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσω κάτι. Ο πλούτος του κόσμου δεν εξαφανίζεται. Το χρήμα δεν εξαφανίζεται. Απλά, ΑΝΑΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ. Η οικονομική κρίση δηλαδή είναι στην ουσία ανακατανομή του πλούτου, όχι εξαφάνισή του. Δεν χωράει λοιπόν αμφιβολία ότι ορισμένες πετρελαιοβιομηχανίες-κολοσσοί στην αγορά επωφελούνται τα μέγιστα από την κρίση αυτή και πλουτίζουν. Το επιπλέον κεφάλαιο βελτιώνει την θέση τους στην οικονομία και τις βάζει σε θέση ισχύος. Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατα έγινε η σύνοδος της Κοπεγχάγης στην Δανία. Μετά από συζήτηση, τα κράτη δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε ουσιαστική συμφωνία για την μείωση του πετρελαίου. Αυτό και μόνο αποδεικνύει την δύναμη των βιομηχανιών αυτών στον οικονομικό κόσμο.

Σχολιάστε

Top