ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Τα άρθρα αυτό του περιοδικού δημιουργήθηκαν συνεργατικά από τους μαθητές των Ε΄- Στ΄τάξεων σε περιβάλλον wiki στη διεύθυνση: http://aeiforia.wikispaces.com/

 

Ε΄ΤΑΞΗ

Δήμητρα Μ.

Δημήτρης Π.

Ελισάβετ Ρ.

Μιχάλης Μπ.

Μιλτιάδης Κ.

Κατερίνα Ρ.

 

ΣΤ΄ΤΑΞΗ

Δήμητρα Κ.

Ιωακείμ Σκ.

Μαριλένα Πρ.

Μιχάλης Δ.

Φράνκο Ζ.

Top