Αθλητές-εισαγωγή ΤΕΦΑΑ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 22•17

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Γυμναστική Ακαδημία εκτός από τις εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, πρέπει να περάσουν από υγειονομικές εξετάσεις και από πρακτικές δοκιμασίες αγωνισμάτων

.
Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ Γυμναστική Ακαδημία απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω.

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή. Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ’ τάξης Λυκείου.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας που τους έχει χορηγηθεί από το Λύκειο για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης,  ακτινογραφία θώρακος, δύο (2) μικρές φωτογραφίες, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφημα από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου.

Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από ιδιώτη ιατρό

Κατά τις πρακτικές δοκιμασίες στα αθλήματα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι επιδόσεις που θα επιτευχθούν. Ανάλογα με τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε αυτά τα αθλήματα, λαμβάνονται επί πλέον μόρια, τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.
Τα αγωνίσματα είναι:

α) Σφαιροβολία ( βάρος σφαίρας 6 kgr για τα αγόρια και 4 kgr για τα κορίτσια )
β) Άλμα σε Μήκος
γ) Δρόμος 400 μέτρα για τα αγόρια και 200 μέτρα για τα κορίτσια.
δ) Κολύμβηση (50 μέτρα Ελεύθερο)
Οι υποψήφιοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τους τρία (3) από τα τέσσερα (4) παραπάνω αναγραφόμενα αγωνίσματα στα οποία θέλουν να δοκιμαστούν.

Βαθμός επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών, κατ’ ανώτατο όριο, αγωνισμάτων στα οποία συμμετείχαν και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει στα τρία αγωνίσματα που επέλεξε τους βαθμούς 20, 18, και 13 θα έχει:
Τελικό βαθμό: ( 20 + 18 + 13 ) : 3 = 51 : 3 = 17
Επιπλέον μόρια εισαγωγής: 17 * 200 = 3.400

ΟΡΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ
04-05-16tefaa1-300x258
ΟΡΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΘΗΛΕΩΝ
04-05-17tefaakoritsia-300x223

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Διακριθέντες αθλητές

2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:
α) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένη κατά τον παρόντα νόμο αθλητική ομοσπονδία,
β) η κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε επίσημα Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα που έχουν προκηρυχθεί από διεθνή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή, αναγνωρισμένη από τη Δ.Ο.Ε. αθλητική ομοσπονδία, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένη κατά τον παρόντα νόμο αθλητική ομοσπονδία.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι για τα ομαδικά αθλήματα η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση.

Ποια είναι τα αθλήματα των σχολικών πρωταθλημάτων που μοριοδοτούνται

Ομαδικά αθλήματα μαθητών και μαθητριών Λυκείου

Κάθε σχολική χρονιά διοργανώνονται πρωταθλήματα των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων στα παρακάτω ομαδικά αθλήματα:

• Καλαθοσφαίριση (μαθητών και μαθητριών)
• Πετοσφαίριση (μαθητών και μαθητριών)
• Χειροσφαίριση (μαθητών και μαθητριών)
• Ποδόσφαιρο ((μαθητών)

Ατομικά αθλήματα μαθητών και μαθητριών Λυκείου

Τα ατομικά αθλήματα στα οποία διοργανώνονται σχολικά πρωταθλήματα Λυκείων είναι:

• Δρόμος ανωμάλου εδάφους (μαθητών και μαθητριών)
• Κλασικός αθλητισμός (μαθητών και μαθητριών)
• Κολύμβηση (μαθητών και μαθητριών)
• Ενόργανη γυμναστική (μαθητών και μαθητριών)
• Αντισφαίριση (μαθητών και μαθητριών)
• Επιτραπέζια αντισφαίριση (μαθητών και μαθητριών)
• Άρση βαρών (μαθητών και μαθητριών)
• Πάλη (μαθητών)
• Κωπηλασία (μαθητών και μαθητριών)
Κάθε μαθητής και μαθήτρια μπορεί να συμμετέχει στο δρόμο ανωμάλου εδάφους και σε ένα από τα υπόλοιπα ατομικά αθλήματα.

Προνόμια διακριθέντων αθλητών πανελληνίων σχολικών πρωταθλημάτων

Στο αρθρ. 38 του ΦΕΚ 24Α/2013 καθορίζεται το ποσοστό εισακτέων και η προσαύξηση των μορίων των πρωταθλητών σχολικών αγώνων – υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο, ως εξής:

• Εισάγονται σε σχολές ή τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι διακριθέντες αθλητές

με 1η πανελλήνια νίκη στους σχολικούς αγώνες,

εφόσον συγκεντρώνουν εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος,

κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (A΄188), όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους κατά 20% για τα ΤΕΦΑΑ και κατά 10% για οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Όσοι κατέκτησαν τη 2η θέση λαμβάνουν προσαύξηση 20% για τα ΤΕΦΑΑ και 8% για τις υπόλοιπες σχολές ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

και όσοι τερμάτισαν στην 3η θέση έχουν προσαύξηση 7% για ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και 20% για τα ΤΕΦΑΑ

Οι διακριθέντες αθλητές στους σχολικούς αγώνες εισάγονται σε επιπλέον ποσοστό 20% στα ΤΕΦΑΑ και 3% στις άλλες σχολές ή τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τον εκάστοτε προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΘΛΗΤΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

06-11-17

Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

25-08-17 Από 14 έως 21/9 οι εξετάσεις για τα ΤΕΦΑΑ των Ελλήνων του Εξωτερικού

ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

11-08-17 Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣΑΡΘΡΟ 38
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγκύκλιος εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια: οι κατηγορίες

26-10-16 Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
09-09-16 Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για την Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
31-08-16 Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Βάσεις εισαγωγής Αθλητών 2015Για τις Βάσεις Εισαγωγής των Αθλητών 2016, πατήστε εδώ.
09-02-16 Γιατί αυξήθηκε το ποσοστό εισακτέων της κατηγορίας αθλητών με διακρίσεις

 

 

Σχολιάστε

Top