Αλλαγές στο Γυμνάσιο

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Σεπ• 08•16

GYMNASIO
AJIOLOGHSH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Μπιλανάκη)e periodiko
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχωρά σε νέο Προεδρικό Διάταγμα για το πλαίσιο λειτουργίας των γυμνασίων. Οι αλλαγές συνοψίζονται στα εξής σημεία:
kesyp2
Α. Τα μαθήματα στο γυμνάσιο επεκτείνονται έως τις 31 Μαΐου.
Αυτό διευκολύνεται από τον περιορισμό των εξετάσεων στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι μαθητές/τριες θα εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του έτους περιορίζονται σε τέσσερα (4) για όλες τις τάξεις (από δώδεκα που όριζε το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα για τη Α΄, δεκατρία για τη Β΄ και δεκατέσσερα για τη Γ΄ τάξη).
Αυτά είναι: α) η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (κοινή εξέταση των δύο κλάδων, της Γλωσσικής Διδασκαλίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας),
β) Μαθηματικά,
γ) Φυσική,
δ) Ιστορία.

Β. Η μετατόπιση της εστίασης του γυμνασίου από την εξεταστική διαδικασία στην ουσιαστική μαθησιακή διαδικασία προωθείται και από ένα ακόμη μέτρο, τον χωρισμό του διδακτικού χρόνου σε τετράμηνα αντί σε τρίμηνα.
Με το προηγούμενο καθεστώς το σχολείο βρισκόταν σε εξεταστικό πυρετό από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και μετά ξανά από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι μαθητές/τριες έπρεπε να πιεστούν για να προετοιμαστούν σε 2 ή 3 ωριαία διαγωνίσματα την εβδομάδα, με αποτέλεσμα να επικεντρώνουν εκεί την προσπάθειά τους και να παραμελούν τη μελέτη και τις εργασίες των υπόλοιπων μαθημάτων της εβδομάδας αλλά και να παρουσιάζουν διασπασμένη προσοχή κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών που προηγούνταν κάθε διαγωνίσματος.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί, ιδίως των μονόωρων μαθημάτων, αναγκάζονταν να καταφεύγουν και σε συμπληρωματικά τεστ, επειδή δεν προλάβαιναν να αποκτήσουν καθαρή εικόνα για τη συμμετοχή κάθε μαθητή/τριας στη μαθησιακή διαδικασία στην τάξη, ούτε καν να τους γνωρίσουν όλους/ες με το όνομά τους.

Με τον χωρισμό σε τετράμηνα επέρχονται οι εξής αλλαγές στην προηγούμενη εικόνα:
Αφενός τα υποχρεωτικά διαγωνίσματα κάθε τετραμήνου μπορούν να διενεργηθούν με μεγαλύτερη άνεση, ένα ή δύο σε κάθε βδομάδα, αφού το χρήσιμο χρονικό διάστημα διπλασιάζεται (τουλάχιστον από τα μέσα Οκτωβρίου έως 20 Ιανουαρίου και από τέλη Ιανουαρίου έως 31 Μαϊου).

Αφετέρου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, ιδίως στο 1ο τετράμηνο, ώστε να γνωρίσουν καλά τους/τις μαθητές/τριες και να σχηματίσουν εμπεριστατωμένη γνώμη σχετικά με την επίδοσή τους, αξιοποιώντας πολλαπλούς τρόπους αξιολόγησης, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε τόσα γραπτά τεστ. Επίσης, στο 2ο τετράμηνο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν αντί ωριαίου διαγωνίσματος την ανάθεση μιας συνθετικής-δημιουργικής εργασίας.

Σχεδιάζεται δε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των εργασιών στη διαδικασία μάθησης και αξιολόγησης……………………………………..
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου
Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα Τάξεις
Α Β Γ

Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 2 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
από Μετάφραση 2 2 2
Μαθηματικά 4 4 4
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική 1 2 2
Χημεία - 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωγραφία 1 2
Οικιακή Οικονομία 2 - -
Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή - - 2
Θρησκευτικά 2 2 2
Αγγλικά 2 2 2
Γαλλικά/Γερμανικά 2 2 2
Φυσική Αγωγή 2 2 2
Τεχνολογία και Πληροφορική
Τεχνολογία 1 1 1
Πληροφορική 1 1 1
Πολιτισμός
και Δραστηριότητες
Μουσική 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Σύνολο ωρών υποχρεωτικού ωραρίου 32 32 32

ΩΡΟΛΟΓΙΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΜΟΥΣΙΚΟΥ_ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού ΓυμνασίουΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ
ΦΕΚ Β 2078_2016_ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2016_17

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Οι γονείς- κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίσουν στον Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφο σημείωμά τους, στο οποίο θα αναγράφεται η προτίμηση των μαθητών σχετικά με τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στο Γυμνάσιο (την Γαλλική ή την Γερμανική ή την Ιταλική).
Η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις.
Οι μαθητές της Α΄ τάξης έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για τη β΄ ξένη γλώσσα έως και 25 Σεπτεμβρίου 2016.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οδηγίες φιλολογικών Γυμνασίου
ΟΔΗΓΙΕΣΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενισχυτική διδασκαλία για το Γυμνάσιο

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:
Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.
Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΦΕΚ-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 3406/Τ.Β./21-10-201614-11-16 Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών του ΓυμνασίουΠ.Δ

Σχολιάστε

Top