Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς και νέες δεξιότητες

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 18•15

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 14 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

πηγή:in.gr  DSC00422

 

 

Οι 14 κατηγορίες επαγγελμάτων

Προοπτικές ισοζυγίων με τρίβαθμη κλίμακα

Α. Πρωτογενής τομέας (γεωργία κτλ.)
1. Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Μεταλλεία,
Γεωλογία, Δάση
Β. Δευτερογενής τομέας (κατασκευές, βιομηχανία)
2. Κατασκευές
3. Χημεία, Ενέργεια, Φάρμακα, Τρόφιμα, Ποτά
4. Μηχανολογία, Σιδηρουργία, Ξυλουργία, Υαλουργία
5. Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση, Υπόδηση
Γ. Τριτογενής τομέας (υπηρεσίες)
6. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες
    6.1. Λογισμικό (Software)
    6.2. Υλισμικό (Hardware)
7. Οικονομία, Διοίκηση, Τράπεζες, Ασφάλειες, Εμπόριο,
Νομικά Επαγγέλματα
    7.1. Οικονομία, Διοίκηση
    7.2. Τράπεζες, Ασφάλειες
    7.3. Εμπόριο
    7.4. Νομικά Επαγγέλματα
8. Μεταφορές, Ναυτιλία
9. Τουρισμός, Επισιτισμός, Ψυχαγωγία, Αθλητισμός
10. Ενημέρωση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
11. Καλές, Εφαρμοσμένες και Γραφικές Τέχνες
12. Υγεία, Πρόνοια
13. Εκπαίδευση, θεωρητικές Επιστήμες
      13.1. Παιδαγωγικά, Φιλολογία, Ξένες Γλώσσες
      13.2. Ιστορία, Αρχαιολογία, Εθνογραφία, Γεωγραφία
      13.3. Κοινωνιολογία, Διεθνολογία, Πολιτικές Επιστήμες
      13.4. Φυσικομαθηματικές Επιστήμες
14. Στρατιωτικά, Αστυνομικά, Εκκλησιαστικά και Επαγγέλματα του Δημόσιου Τομέα
      14.1. Στρατιωτικά και Αστυνομικά Επαγγέλματα
      14.2. Εκκλησιαστικά Επαγγέλματα-Λειτουργήματα
      14.3. Επαγγέλματα του Δημόσιου Τομέα

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Στους πίνακες που αναφέρονται στις προοπτικές των επαγγελμάτων (όπως λ.χ. ο πίνακας 27.3 κτλ.), στην πρώτη στήλη αριστερά περιλαμβάνονται συνολικά 700 περίπου επιλεγμένα επαγγέλματα που η παρουσία τους είναι αρκετά ορατή στη σημερινή ελληνική αγορά εργασίας, θα μπορούσαν φυσικά να είναι πολύ περισσότερα ή λιγότερα.

Όμως τα συγκεκριμένα επαγγέλματα και ένας αριθμός της τάξης των 700 θεωρείται ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός για την ελληνική πραγματικότητα και ο πλέον κατάλληλος για πρακτικές εφαρμογές επαγγελματικού προσανατολισμού.

Τα επιλεγμένα επαγγέλματα υπάγονται σε 14 μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες διαμορφώθηκαν και επιλέχθηκαν με τα ακόλουθα κύρια κριτήρια:

1) Τη διάρθρωση της οικονομίας σε πρωτογενή (γεωργία κτλ.), δευτερογενή (κατασκευές, βιομηχανία) και τριτογενή τομέα (υπηρεσίες).
2) Το είδος, το περιεχόμενο και τους κοινούς ή συγγενείς χώρους εργασίας.
3) Τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης και εμπειρίας.
4) Τις προσωπικές ικανότητες, δεξιότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα που απαιτούνται για κάθε επάγγελμα.

Στη δεύτερη παράπλευρη στήλη, στους πίνακες, παρατίθενται οι προβλέψεις για τις προοπτικές του κάθε επαγγέλματος στην ελληνική αγορά εργασίας για τα επόμενα 5-10 χρόνια, ή αλλιώς οι προοπτικές του ισοζυγίου της ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων, σε τριβάθμια κλίμακα, με τους ακόλουθους προσδιορισμούς:

 • Επαγγέλματα με πολύ θετικές προοπτικές……….
 • Επαγγέλματα με θετικές προοπτικές ………………
 • Επαγγέλματα με περιορισμένες προοπτικές ……..

Κάθε επάγγελμα υπάγεται περιοριστικά σε μία μόνο κατηγορία, με βασικό κριτήριο την εκτίμηση του μεγαλύτερου ποσοστού συγγένειας με αυτή. Στην τρίτη παράπλευρη στήλη, στους πίνακες, παρατίθενται ενδείξεις για όσα επαγγέλματα έχουν αυξημένες δυνατότητες διεξόδων και σε άλλες κατηγορίες.

Στην περίπτωση, για παράδειγμα, του γεωπόνου-βιοτεχνολόγου, που στους πίνακες εντάσσεται στην 1η κατηγορία (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεία, γεωλογία, δάση), στην τρίτη δεξιά παράπλευρη στήλη αναφέρεται το σύμβολο ΕΚ 3.

Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος επαγγελματίας έχει ως άλλη πλησιέστερη εργασιακή διέξοδο, εκτός από τον τομέα της γεωργίας, την 3η επαγγελματική κατηγορία (χημεία, ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα, ποτά).

Ο τοπογράφος-γεωπληροφορικός, που υπάγεται στη 2η κατηγορία (κατασκευές), στην παράπλευρη αντίστοιχη στήλη αναφέρεται ότι έχει επαγγελματικές διεξόδους στις κατηγορίες ΕΚ 1 (γεωργία κτλ.) και ΕΚ 6 (πληροφορική, τηλεπικοινωνίες).
Ευνόητο είναι ότι οι πιο πάνω επαγγελματίες δεν αποκλείεται να βρουν εργασία και σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Στην τέταρτη και τελευταία παράπλευρη στήλη αναγράφονται αντίστοιχες ενδείξεις για όσα επαγγέλματα προϋποθέτουν συνήθως σπουδές ή ένα συνδυασμό σπουδών, σε επίπεδο ανώτερο του λυκείου, και συγκεκριμένα:

 • Επαγγέλματα που προϋποθέτουν συνήθως μεταπτυχιακές σπουδές…… ΜΣ
 • Επαγγέλματα που προϋποθέτουν συνήθως πανεπιστημιακές σπουδές .. ΑΕΙ
 • Επαγγέλματα που προϋποθέτουν συνήθως σπουδές ΤΕΙ…………… ΤΕΙ
 • Επαγγέλματα που προϋποθέτουν συνήθως σπουδές ΙΕΚ…………… ΙΕΚ

 

Αποσπάσματα από το βιβλίο του Θόδωρου Κατσανέβα
“Επαγγέλματα του Μέλλοντος και του Παρελθόντος”
από τις εκδόσεις Πατάκη

 

Μηχανισμός διάγνωσης σε επαγγέλματα και δεξιότητες: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Τομέας της Ενέργειας
1. Ενεργειακός Μελετητής
2. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
3. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
4. Τεχνικός Αυτοματισμών
5. Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
6. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Αυτοματισμών
7. Σύμβουλος Ενεργειακών Επενδύσεων
8. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος
9. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
10. Εξειδικευμένο Στέλεχος στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό & Κτιριακές

Εφαρμογές
11. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα – &ίκτυα Aερίων
12. Τεχνικός Αιολικών Συστημάτων.
Τομέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
1. Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας [Mobile Applications Developer]
2. Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού ή Προγραμματιστής [Software Engineer (Developer)]
3. Αναλυτής Συστημάτων/ Σχεδιαστής &ικτύων [Systems Analyst/ Network Planner]
4. Αναλυτής Επιχειρησιακών Αναγκών και &ιαδικασιών [Business Analyst]
5. Υπεύθυνος &ιαδικτύου [Digital Media Specialist and/or Web Master]
6. Μηχανικός &ικτύων [Network Engineer]
7. Σχεδιαστής Ενοποιημένων Συστημάτων [Enterprise and Systems Architect]
8. Υπεύθυνος Τεχνικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης &ικτύων [Development and Network Engineering Management]
9. Υπεύθυνος Ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων/ &ικτύων [Quality Assurance Manager]
10. Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων/ &ικτύων [ICT Security Manager]
11. Μηχανικός Υλικού [Hardware Engineer]
12. Ειδικός Εφαρμογής Eλέγχων στην Aνάπτυξη Λογισμικού και στην EγκατάστασηΥλικού [Test Specialist]
13. Yπεύθυνος Σχεδιασμού Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών [Product and/or Services Manager]
14. Υπεύθυνος Έργων ΤΠΕ [ICΤ Project Manager]
15. &ιαχειριστής Βάσεων &εδομένων και Κέντρων & δεδομένων [Database & Data Center Administrator]
16. Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος/ Λειτουργίας &ικτύου [Business Information/Network Manager].

Τομέας των Τροφίμων
1. Στέλεχος &ιαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
2. Υπεύθυνος Μarketing Τροφίμων
3. Επιστημονικός Σύμβουλος Εταιρειών Τροφίμων
4. Επιστήμονας R&D
5. Στέλεχος Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας
6. Υπεύθυνος Νομοθεσίας και Επικοινωνίας
7. Υπεύθυνος Προμηθειών Α” Υλών
8. Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής Τροφίμων
9. Μηχανικός Υποδομών & Συντήρησης.
Τομέας  δομικών Προϊόντων
1. Εξειδικευμένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας – Ανακύκλωσης &ομικώνΠροϊόντων
2. Εξειδικευμένο Στέλεχος &ιαχείρισης Ποιότητας &ομικών Προϊόντων
3. Μηχανικός Κατασκευών με έμφαση στη &ιαχείριση Ενέργειας
4. Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής &ομικών Προϊόντων
5. Στέλεχος Προώθησης και Πώλησης Ενεργειακά Οικονομικών &ομικών Προϊόντων(Green Marketing).
6. Αρχιτέκτονας Βιοκλιματικής &όμησης
7. Στέλεχος Έρευνας και Ανάπτυξης &ομικών Προϊόντων
8. Εξειδικευμένο Στέλεχος Οικονομίας &ομικών Προϊόντων

 

Τομέας του Περιβάλλοντος
1. Ειδικός Αντιρρύπανσης
2. Εξειδικευμένο Στέλεχος &ιαχείρισης και Ανακύκλωσης Ειδικών Αποβλήτων(βιομηχανικά κτλ)
3. Υπεύθυνος Παρακολούθησης Υδάτινων Αποδεκτών και Ποιότητας Πόσιμου Νερού
4. Σύμβουλος Βιομηχανικής Συμβίωσης σε θέματα Περιβάλλοντος
5. Οικονομολόγος του Περιβάλλοντος
6. Ειδικός στον Περιβαλλοντικό Έλεγχο και Πιστοποίηση
7. Επαγγέλματα Εφαρμογών στον Τομέα του Περιβάλλοντος
8. Νομικός Περιβαλλοντικών Θεμάτων.
Τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
1. Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Manager)
2. Υπεύθυνος Μεταφορών (Transportation Manager)
3. Υπεύθυνος Logistics (Logistics Manager)
4. Υπάλληλος Logistics (Logistics Coordinator)
5. Υπεύθυνος &ιανομής (Distribution Manager)
6. Υπεύθυνος Εξαγωγών (Export Manager)
7. Υπεύθυνος Αποθηκών (Warehouse Manager)
8. Μηχανικός Logistics (Logistics Engineer)
9. Υπεύθυνος Σχεδιασμού Ζήτησης (Demand Planner)
10. Υπεύθυνος Αγορών/Προμηθειών (Purchasing / Procurement Manager)
11. Υπάλληλος Αποθηκών (Warehouse Coordinator)
12. Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service Manager).
Τομέας του Μετάλλου
1. Εξειδικευμένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας – Ανακύκλωσης Προϊόντων Μετάλλου
2. Μηχανικός Εκμετάλλευσης Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων
3. Μηχανικός Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών
4. Τεχνίτης Κατασκευών Αλουμινίου
5. Γομωτής
6. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
7. Εφαρμοστής, Τεχνίτης – Εφαρμοστής Μηχανημάτων
8. Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτρονικός – Ειδικός Αυτοματισμών
9. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών
10. Συγκολλητής και Κόπτης Μετάλλων – Ηλεκτροσυγκολλητής – Οξυγονοκολλητής
11. Χειριστής Εργαλειομηχανών Κοπής/Μορφοποίησης Μετάλλων.
Τομέας της Υγείας
1. Χημικός Μηχανικός ή Χημικός –στην Έρευνα και Παραγωγή Φαρμακευτικών &Παραφαρμακευτικών Προϊόντων
2. Ιατρός Κλινικός Γενετιστής
3. Κλινικός Παθολόγoανατόμος (Clinical Pathologist)
4. Φαρμακοποιός – Φαρμακολόγος
5. Υπεύθυνος &ιασφάλισης Ποιότητας (Ιατρικός έλεγχος- Αξιολόγηση) (Medical Auditor)
6. Μοριακός Βιολόγος
7. Κλινικός Φαρμακοποιός
8. Ιατρός Επείγουσας Ιατρικής (Emergency Doctor-Acute Medicine)
9. Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
10. Νοσηλευτής Γηριατρικής
11. Πληροφορικός της Υγείας (Health Informatics).

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΚΠΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Τομέας της Ενέργειας

Τομέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Τομέας των Τροφίμων

Τομέας Δομικών Προϊόντων

Τομέας του Περιβάλλοντος

Τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Τομέας της Υγείας

 ΠΗΓΗ:ΕΔΩ

new-8_e0
Νέα έρευνα του καθηγητή κ. Πετράκη
ΝΕΟ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ
Το μέλλον της αγοράς εργασίας: Επαγγέλματα και δεξιότητες

 1. Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα
 2. Νέες τεχνολογίες και Πληροφορική
 3.  Ρομποτική
 4.  Ενέργεια και Περιβάλλον
 5.  Διεθνές Δίκαιο
 6.  Εκπαίδευση
 7. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
 8.  Οικονομική ανάλυση και σχεδιασμός – λογιστικές υπηρεσίες
 9.  Διάστημα 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.moec.gov.cy/ysea/inter_links.html
ΕΟΠΠΕΠ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Νέες δεξιότητες

Aνερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς και νέες δεξιότητες ΕΟΠΠΕΠ:

ΕΟΠΠΕΠ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΔΩ

e periodiko
Παρουσίαση με θέμα:»Σχολές και επαγγέλματα με περιβαλλοντική ευαισθησία» στο 9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Σχολιάστε

Top