Δυσλειτουργικές σκέψεις που οδηγούν σε άγχος

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Νοε• 15•17

n Διπολική σκέψη: Απόλυτη σκέψη του τύπου «άσπρο-μαύρο», σαν να υπάρχουν μόνο άκρα και τίποτα μεταξύ αυτών.

n Υπεργενίκευση: Ένα γεγονός, συνήθως αρνητικό, αντιμετωπίζεται σαν κάτι απόλυτα συνηθισμένο, π.χ. «πάντα τέτοια και μόνο συμβαίνουν σε μένα«, χωρίς αυτό να είναι γεγονός. Συνήθως εκφράζεται με λέξεις όπως «πάντα, όλα, τίποτα, ποτέ…».kesyp2

Νοητικό φίλτρο: Επικέντρωση σε μια μόνο πλευρά (συνήθως αρνητική) μιας κατάστασης, και χαρακτηρισμός της κατάστασης με μόνη βάση αυτή την πλευρά, χωρίς να συνεξετάζονται και οι λοιπές παράμετροι.

Υποτίμηση θετικών στοιχείων: Το άτομο συνηθίζει να μην «βλέπει» θετικά πράγματα ή συστηματικά τα υποβαθμίζει

Αυθαίρετο συμπέρασμα: Χωρίς να συγκεντρώνονται τα απαραίτητα «αποδεικτικά στοιχεία» κρίνουμε και αξιολογούμε ή προβλέπουμε. Π.χ. κρίνουμε ένα άτομο «κακό», βασισμένοι στο τι μας είπαν οι άλλοι, χωρίς να το γνωρίζουμε προσωπικά.

Μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση: Μεγαλοποιούμε κάποια γεγονότα ή/και ελαχιστοποιούμε άλλα, συχνά ερχόμενοι σε αντίθεση με την ίδια την πραγματικότητα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ο Κanfer (1970,)εισήγαγε το μοντέλο της αυτορρύθμισης το οποίο αποτελεί μια προσπάθεια ερμηνείας της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο πλαίσιο των νεοσυμπεριφοριστικών θεωριών.

Η αυτορρύθμιση χρησιμοποιείται με μια πιο γενική έννοια και αναφέρεται στον ηθελημένο έλεγχο ψυχολογικών, συμπεριφοριστικών και νευροφυσιολογικών διαδικασιών (Rehm & Rokke, 1988).

Περιλαμβάνει τρία στάδια τα οποία αλληλοσυνδέονται: η αυτοπαρατήρηση, η αυτοαξιολόγηση και ο αυτοέλεγχος.

ΠΗΓΗ
Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία:επιρροές και θεραπευτικά εργαλεία
Θωμάς Καλπάκογλου & Ντιάνα Χαρίλα

 Δημοσιευμένο στο: Μαλικιώση-Λοϊζου Μαρία (επιμ) Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Αθήνα: Ατραπός

 


[1]             Βλ. επίσης Καλαντζή-Αζίζι (1995),  Καλαντζή-Αζίζι και συν. (2002).

Σχολιάστε

Top