Δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες και αντιμετώπιση

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Νοε• 15•17

Χαρακτηριστικά δυσλεκτικού παιδιού
 Προσθέτει ή και αφαιρεί γράμματα, συλλαβές, λέξεις
 Συγχέει γράμματα που μοιάζουν οπτικά
• π.χ. α με ο, ε με η και ω, β με δ ή θ
 Συγχέει γράμματα που μοιάζουν ακουστικά
Π.χ. β με φ, τ με π ή κ
 Αναστρέφει γράμματα ή συλλαβές
 Επαναλαμβάνει γράμματα, συλλαβές, λέξεις
 Έχει προβλήματα τονισμού, χρωματισμού, στίξης
 Χάνει τη σειρά, Αργεί πολύ, κομπιάζει
Χαρακτηριστικά δυσλεκτικού παιδιού σε επίπεδο δεξιοτήτων /ικανοτήτων
• Τοπογραφικές διαταραχές
• Χαμηλή ικανότητα συνδυασμού μεμονωμένων συμβόλων (περίεργη γραφή)
• Προβλήματα οπτικής και ακουστικής μνήμης
• Διαταραχές στην οπτικοακουστική ολοκλήρωση
• Δυσκολίες ακολουθίας
• Προβλήματα οπτικο-κινητικού συντονισμού
• Προβλήματα στη διάκριση αριστερού- δεξιού
• Αδεξιότητα
• Δυσχρονικές διαταραχές
• Διαταραχές εννοιοποίησης
• Χαμηλή αυθόρμητη και δημιουργική ικανότητα γραφής

Ενδεδειγμένες πρακτικές εκπαιδευτικών: Ανάγνωση
Εκμάθηση στρατηγικών κατανόησης λόγου:
• η κατανόηση του σκοπού της ανάγνωσης
• η διατύπωση υποθέσεων
• η σύνδεση με προηγούμενες πληροφορίες
• η ανάγνωση μέσω της συνεργασίας:
• ανάγνωση σε δυάδες με έναν ικανό και
• έναν αδύναμο αναγνώστη (Carliste & Rice, 2002).
• Οι πολυαισθητηριακές μέθοδοι
• εφαρμογή των μεταγνωστικών στρατηγικών (Langa &Yost, 2007)
Ενδεδειγμένες πρακτικές εκπαιδευτικών: γραπτός λόγος
• η γραπτή παρουσίαση του βασικού λεξιλογίου
• η διαμόρφωση εννοιολογικών χαρτών
• η δημιουργία αναλογιών και οπτικών εικόνων
• ο προσανατολισμός στις χρήσιμες πληροφορίες
• ο έλεγχος του βαθμού κατανόησης
• η αλληλεπίδραση με το κείμενο
• η δημιουργία περίληψης
Ενδεδειγμένες πρακτικές εκπαιδευτικών: Αριθμητική
• Έμφαση στη διαδικασία/ Επανάληψη
• Χρήση υπολογιστών/ Αξιοποίηση λαθών
• Κατανόηση πινάκων κι όχι μηχανιστική αποστήθιση
• Κατανόηση διατύπωσης προβλήματος/ χρήση παραδειγμάτων από το άμεσο περιβάλλον του μαθητή ή μνημονικών βοηθημάτων που σχετίζονταιμε τα βιώματά του
• Χρήση βασικών υπολογιστικών στρατηγικών
• ενθάρρυνση και ο σαφής προσανατολισμός του μαθητή στην ανάκληση
• οι πίνακες
• διδασκαλία συνομηλίκων
• χρήση εκπαιδευτικών ομάδων
• οργανογράμματα προόδου

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
 Διαγράμματα οργάνωσης (με κενά)
 Επιβράβευση προσπάθειας
 φωναχτή σκέψη
 Πρόγραμμα βραχυπρόθεσμων κυρίως στόχων
 Συναισθηματική εμπλοκή
 άμεση, σαφής και σχεδιασμένη
 βήμα προς βήμα διδασκαλία (Williams, 1987).
ΜΑΘΗΤΗΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία αναρτημένα στο e yliko (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) αποτελούν μέρος της εργασίας της κ.Ελευθερίας Μπιλανάκη, υπεύθυνης ΚΕΣΥΠ Περιστερίου, με θέμα: «Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και πρόληψη υποεπίδοσης στη σχολική μονάδα- ο ρόλος της συμβουλευτικής» που συμπεριλήφθηκε στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: «Έρευνα, εκπαιδευτική πολιτική και πράξη στην ειδική αγωγή» (8-10/12/2010 και πραγματοποιήθηκε στο Ε.Κ.Δ.Δ.

Φορείς υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος- Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης).

Επισυναπτόμενο αρχείο 1

Επισυναπτόμενο αρχείο 2

Σχολιάστε

Top