Δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες και αντιμετώπιση

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Νοε• 15•17

Χαρακτηριστικά δυσλεκτικού παιδιού
 Προσθέτει ή και αφαιρεί γράμματα, συλλαβές, λέξεις
 Συγχέει γράμματα που μοιάζουν οπτικά
• π.χ. α με ο, ε με η και ω, β με δ ή θ
 Συγχέει γράμματα που μοιάζουν ακουστικά
Π.χ. β με φ, τ με π ή κ
 Αναστρέφει γράμματα ή συλλαβές
 Επαναλαμβάνει γράμματα, συλλαβές, λέξεις
 Έχει προβλήματα τονισμού, χρωματισμού, στίξης
 Χάνει τη σειρά, Αργεί πολύ, κομπιάζει
Χαρακτηριστικά δυσλεκτικού παιδιού σε επίπεδο δεξιοτήτων /ικανοτήτων
• Τοπογραφικές διαταραχές
• Χαμηλή ικανότητα συνδυασμού μεμονωμένων συμβόλων (περίεργη γραφή)
• Προβλήματα οπτικής και ακουστικής μνήμης
• Διαταραχές στην οπτικοακουστική ολοκλήρωση
• Δυσκολίες ακολουθίας
• Προβλήματα οπτικο-κινητικού συντονισμού
• Προβλήματα στη διάκριση αριστερού- δεξιού
• Αδεξιότητα
• Δυσχρονικές διαταραχές
• Διαταραχές εννοιοποίησης
• Χαμηλή αυθόρμητη και δημιουργική ικανότητα γραφής

Ενδεδειγμένες πρακτικές εκπαιδευτικών:

Ανάγνωση
Εκμάθηση στρατηγικών κατανόησης λόγου:
• η κατανόηση του σκοπού της ανάγνωσης
• η διατύπωση υποθέσεων
• η σύνδεση με προηγούμενες πληροφορίες
• η ανάγνωση μέσω της συνεργασίας:
• ανάγνωση σε δυάδες με έναν ικανό και
• έναν αδύναμο αναγνώστη (Carliste & Rice, 2002).
• Οι πολυαισθητηριακές μέθοδοι
• εφαρμογή των μεταγνωστικών στρατηγικών (Langa &Yost, 2007)
Ενδεδειγμένες πρακτικές εκπαιδευτικών: γραπτός λόγος
• η γραπτή παρουσίαση του βασικού λεξιλογίου
• η διαμόρφωση εννοιολογικών χαρτών
• η δημιουργία αναλογιών και οπτικών εικόνων
• ο προσανατολισμός στις χρήσιμες πληροφορίες
• ο έλεγχος του βαθμού κατανόησης
• η αλληλεπίδραση με το κείμενο
• η δημιουργία περίληψης
Ενδεδειγμένες πρακτικές εκπαιδευτικών:

Αριθμητική
• Έμφαση στη διαδικασία/ Επανάληψη
• Χρήση υπολογιστών/ Αξιοποίηση λαθών
• Κατανόηση πινάκων κι όχι μηχανιστική αποστήθιση
• Κατανόηση διατύπωσης προβλήματος/ χρήση παραδειγμάτων από το άμεσο περιβάλλον του μαθητή ή μνημονικών βοηθημάτων που σχετίζονταιμε τα βιώματά του
• Χρήση βασικών υπολογιστικών στρατηγικών
• ενθάρρυνση και ο σαφής προσανατολισμός του μαθητή στην ανάκληση
• οι πίνακες
• διδασκαλία συνομηλίκων
• χρήση εκπαιδευτικών ομάδων
• οργανογράμματα προόδου

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

ΧΑΡΤΗΣ
 Διαγράμματα οργάνωσης (με κενά)
 Επιβράβευση προσπάθειας
 φωναχτή σκέψη
 Πρόγραμμα βραχυπρόθεσμων κυρίως στόχων
 Συναισθηματική εμπλοκή άμεση, σαφής και σχεδιασμένη
 βήμα προς βήμα διδασκαλία (Williams, 1987).

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1.Ανταλλαγή πληροφοριών με μειωμένη συνεργασία(σε μορφή ερωταπαντήσεων). Για παράδειγμα:βρίσκουμε μία σειρά εικόνων (π.χ. που αφηγούνται μια ιστορία) και μοιράζουμε από μία, ανακατεμένες, σε μα ομάδα 4-5 μαθητών. Οι μαθητές, χωρίς να έχουν δικαίωμα να δουν τις εικόνες των άλλων, κάνουν ερωτήσεις ο έναν στον άλλον για να βρουν τη σωστή σειρά των εικόνων

2.Ανταλλαγή πληροφοριών με απεριόριστη συνεργασία(σε μορφή μικρής αφήγησης, περιγραφής, διευκρινίσεων, βοήθειας). Π.χ. δύο

μαθητές έχουν διαφορετικά τμήματα (με άλλα εμπόδια, κτήρια, δρόμους κλπ.) του ίδιου χάρτη: ο ένας δίνει οδηγίες στον άλλον για το πώς θα κατευθυνθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

3.Αποτίμησηπληροφορίας και λήψη απόφασης. Π.χ. δύο μαθητές έχουν να κάνουν ένα ταξίδι με πλοίο και τρένο και κατέχουν διαφορετικές πληροφορίες για τα ωράρια, τις τιμές των εισιτηρίων κλπ. Συζητούν για να ανταλλάξουν τις πληροφορίες και να βρουν ποιος τρόπος ταξιδιούείναι φθηνότερος και συντομότερος.

4. Επεξεργασία πληροφορίας(δεν υπάρχουν εδώ κρυμμένες και δεν ανταλλάσσονται πια πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πάρουν μιααπόφαση με δεδομέναπου έχουν στη διάθεσή τους)
ΜΑΘΗΤΗΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία αναρτημένα στο e yliko (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) αποτελούν μέρος της εργασίας της κ.Ελευθερίας Μπιλανάκη, υπεύθυνης ΚΕΣΥΠ Περιστερίου, με θέμα: «Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και πρόληψη υποεπίδοσης στη σχολική μονάδα- ο ρόλος της συμβουλευτικής» που συμπεριλήφθηκε στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: «Έρευνα, εκπαιδευτική πολιτική και πράξη στην ειδική αγωγή» (8-10/12/2010 και πραγματοποιήθηκε στο Ε.Κ.Δ.Δ.

Φορείς υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος- Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης).

Επισυναπτόμενο αρχείο 1

Επισυναπτόμενο αρχείο 2

Σχολιάστε

Top