Επιλογές από ομάδα σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουν• 03•15

Επιστημονικά πεδία και συντελεστές

ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

(Υπεύθυνη : Μπιλανάκη Ελευθερία)

2015

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Διδασκόμενα

Ν. Γλώσσα

Μαθηματικά

ΑΕΠΠ

(ΑΟΘ)

(Ιστορία)

(Κοινωνιολογία)

Σπουδές Υγείας και Ζωής

3ο ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΓΙΑ 3ο ΠΕΔΙΟ

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9)

β) Νεοελληνική Γλώσσα (0,4)

Γ)Μαθηματικά

Δ)ΑΕΠΠ

4ο ΠΕΔΙΟ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΓΙΑ 4ο ΠΕΔΙΟ

Παιδαγωγικές Σπουδές

α) Νεοελληνική Γλώσσα  (1,3)

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,7)

Γ)Μαθηματικά

Δ)ΑΕΠΠ
5ο ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΓΙΑ 5ο ΠΕΔΙΟ

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

VIDEO ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5ο

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού (1,3)

β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (0,7)

Γ) Ν. Γλώσσα

Δ)ΑΕΠΠ
ΣΧΟΛΕΣ 3ΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΩΝ 3ου ΠΕΔΙΟΥ (ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ)

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΙΑΤΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Εικόνα1
ΣΧΟΛΕΣ 4ΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ)

 ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4
ΣΧΟΛΕΣ 5ΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ 5ου ΠΕΔΙΟΥ (ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ)

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

VIDEO ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εικόνα5

ΣΧΕΤΙΚΑ

Το νέο εκπαιδευτικό σύστημα

Γνωρίζω τις σχολές

Γνωρίζω τα επαγγέλματα

Σχολιάστε

Top