ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 05•20

 

Η Ιστορία της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Γ’ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδεςα) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται   οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών/-τριων
 (ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα, κ.τ.λ.) και η κατανόησή τους
β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κ.τ.λ.).
Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία. Το υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, δια-γράμματα κ.τ.λ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανα-κοινώνεται στους μαθητές/-τριες γραπτώς.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
Τα  θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων22-06-21 ΙΣΤΟΡΙΑ
4-06-20 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Νέο Σύστημα:Ιστορία ΓΕΛ
Παλαιό Σύστημα:Ιστορία ΓΕΛ (ημερήσια)
Ιστορία ΓΕΛ (εσπερινά)
Ιστορία ΓΕΛ (ημερήσια)
Ιστορία ΓΕΛ (εσπερινά)
ΠΗΓΕΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΔΩΟΡΙΣΜΟΙ ΕΔΩ
ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΕΔΩ
ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΔΩ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ) ΕΔΩ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΔΩ
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΕΔΩ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 106428/Δ2/02-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2875) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου», η οποία τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 124893/Δ2/02-08-2019 Υ.Α. (Β΄ 3226) και συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 172155/Δ2/05-11-2019 Υ.Α (Β΄ 4266)
ΜΕΙΩΜΕΝΗ  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020 ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

ΦΕΚ B 69 – 14.01.2021
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.01.2021 Σελίδες 20 (621 – 640)
ΒΙΒΛΙΟ
«Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» της Γ’τάξης Γενικού Λυκείου των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν.Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ. Φωτιάδη.Από το βιβλίο: “Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ. Φωτιάδη.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗA. Η Ελληνική οικονομία μετά την ΕπανάστασηΒ. Η Ελληνική οικονομία κατά το 19ο αιώνα
ΕΚΤΟΣ από την ενότητα 11. «Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο»Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα
εικονα 2
Από την αγροτική
οικονομία στην αστικοποίηση
Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Β.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙ
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ
εικονα 1
ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)
Α. Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις (1821-1843)
Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 -1880)
Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909)
Δ. Ανανέωση – Διχασμός (1909-1922)Ε. Εκσυγχρονισμός και επεμβάσεις (1923-1936)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα(Εισαγωγή)
Α. Το προσφυγικό ζήτημα κατά την Ελληνική Επανάσταση (1821-1827)

Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα (1833- 1862)
Δ. Πρόσφυγες και αλυτρωτικά κινήματα κατά το 19ο αιώνα
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα
(Εισαγωγή)
Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922Β. Μικρασιατική καταστροφή
Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων
Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγισηΕ. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1827)
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20αι
 Φύλλα εργασίας (livework sheets)

Σχολιάστε

Top