Σχολές και τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μαρ• 05•18

22-03-18 Ένταξη των τμημάτων του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα Επιστημονικά Πεδία

 

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 982 τ.Β΄/2018) η σχετική Υπουργική Απόφαση με αριθμ.Φ.253/39391/Α5/8-3-2018, με την οποία εντάσσονται τα Τμήματα του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ.

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 1. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 3. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ Ι ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
 4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

 

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 1. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
 2. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 3. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 4. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
 5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 7. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
 8. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 9. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 10. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 11. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 12. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 13. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 14. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 15. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 1. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΙΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
 2. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 3. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 5. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
 6. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 7. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
 8. ΜΗΧ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
 9. ΠΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
 10. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 11. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 1. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
 2. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 6. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 7. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 8. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 9. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ
Σχολές και τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Σχολές και τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4521/18 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018 το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελείται από τις παρακάτω σχολές και τμήματα:

Σχολή Μηχανικών

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Μηχανικών Βιοϊατρικής
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Τουρισμού
Κοινωνικής Εργασίας
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Βιοϊατρικών Επιστημών
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Εργοθεραπείας
Μαιευτικής
Νοσηλευτικής
Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Τροφίμων

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
BeFunky Collage PAN DYT ATTIKHS

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

v 4521

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Η Υπουργική Απόφαση σε ΦΕΚ σε μορφή pdf
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ 9-5-2018/Τ.2/1610
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Σχολές και τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εισακτέοι: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολιάστε

Top