Το φανταστικό ακροατήριο του εφήβου, ο προσωπικός μύθος και η αυτογνωσία

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 22•17

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Elkind (1967): το φανταστικό ακροατήριο
& ο προσωπικός μύθος
Το φανταστικό ακροατήριο φανταστικό ακροατήριο αναφέρεται στην τάση των
εφήβων να πιστεύουν ότι οι άλλοι τους
παρακολουθούν συνεχώς και τους αξιολογούν.
Ο προσωπικός μύθος προσωπικός μύθος αναφέρεται στην πεποίθηση ότι
ο εαυτός είναι μοναδικός, άτρωτος και παντοδύναμος.
 Σύμφωνα με τον Elkind, ακριβώς επειδή η εφηβεία
αποτελεί μια περίοδο ραγδαίων φυσιολογικών,
γνωστικών & κοινωνικο-συναισθηματικών μεταβολών,
αυτές αποκτούν στη σκέψη του εφήβου ένα κεντρικό
ρόλο
Η αυτογνωσία
Η αυτογνωσία συνίσταται στην ξεκάθαρη αποτύπωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών μας.
Η διερεύνηση των δυνατοτήτων μας μπορεί να μας βοηθήσει στη χάραξη της σταδιοδρομίας μας.

Σχολιάστε

Top