Μαΐου 16th, 2017

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ορισμός: Ο ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ μελετά και εκτελεί τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές και άλλες εργασίες, που αποσκοπούν στην ακριβή καταμέτρηση, τον καθορισμό, […]

συνέχεια »
Top