Στήλη 'ΕΙΔΙΚΟΙ'

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και επικοινωνία στην τάξη

Στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό σημαντικό ρόλο έχει η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ συμμαθητών και μαθητών – διδασκόντων, δηλ. η επικοινωνία. […]

συνέχεια »

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΣΕΠ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ- VIDEO ΤΗΣ Κ. ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ […]

συνέχεια »

Οικοσυστημική και οικοσωματική/ βιωματική προσέγγιση – δύσκολες συμπεριφορές στο σχολείο – ΣΕΠ῾

Οικοσυστημική και οικοσωματική/ βιωματική προσέγγιση – δύσκολες συμπεριφορές στο σχολείο – ΣΕΠ῾ 1. Ο βαθμός επιτυχίας ενός ατόμου σε ένα […]

συνέχεια »
Top