Στήλη 'ΕΙΔΙΚΟΙ'

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και επικοινωνία στην τάξη

Στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό σημαντικό ρόλο έχει η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ συμμαθητών και μαθητών – διδασκόντων, δηλ. η επικοινωνία. […]

συνέχεια »

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

Θέματα Ημερησίων ΓΕΛ 2018 19-06-18 Βιολογία Γενικής Παιδείας ημερησίων ΓΕΛ 19-06-18 Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών ημερησίων ΓΕΛ 15-06-18 Αρχές Οικονομικής […]

συνέχεια »

Οικοσυστημική και οικοσωματική/ βιωματική προσέγγιση – δύσκολες συμπεριφορές στο σχολείο – ΣΕΠ῾

Οικοσυστημική και οικοσωματική/ βιωματική προσέγγιση – δύσκολες συμπεριφορές στο σχολείο – ΣΕΠ῾ 1. Ο βαθμός επιτυχίας ενός ατόμου σε ένα […]

συνέχεια »
Top