Στήλη 'Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός'

Σχέσεις μεταξύ φίλων: Τα παρατσούκλια , η περίπτωση του Παναγιώτη

Σχέσεις φίλων Η παρουσία των φίλων είναι σημαντική επειδή επιτρέπει στους νέους να μάθουν πώς να αλληλεπιδρούν με τους άλλους […]

συνέχεια »

Λήψη απόφασης- Η περίπτωση της Αγγελικής και του Δημήτρη

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η Αγγελική τελειώνει τη Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ και έχει θέσει υψηλούς στόχους ως προς τις εκπαιδευτικές της επιλογές. Η Αγγελική […]

συνέχεια »

Στρατηγικές μελέτης, διαχείριση άγχους των εξετάσεων και στοχοθεσία

  ΑΓΧΟΣ •Κατάσταση συναισθηματικής διέγερσης και έντασης Χαρακτηρίζεται από τη διάχυτη εντύπωση ενός μεγάλου κινδύνου, λιγότερου ή περισσότερο πραγματικού μπροστά […]

συνέχεια »

Το ταξίδι της ζωής-αυτογνωσία

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ η γνώση του εαυτού μας, του χαρακτήρα μας, των αδυναμιών ή των δυνατοτήτων μας, των ελαττωμάτων ή των […]

συνέχεια »

Η περίπτωση του Πέτρου (Λήψη απόφασης)

Λήψη Αποφάσεων Η λήψη αποφάσεων αποτελεί μια σύνθετη αλλά και εξελικτική – αναπτυξιακή διαδικασία με την οποία το άτομο μαθαίνει, […]

συνέχεια »

Δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας

Δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας   Προσωπική αποτελεσματικότητα Γνωρίζω ποιος είμαι και σε τι είμαι καλός Είμαι ικανός να αναλογιστώ τις δυνάμεις […]

συνέχεια »

Δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες και αντιμετώπιση

Χαρακτηριστικά δυσλεκτικού παιδιού  Προσθέτει ή και αφαιρεί γράμματα, συλλαβές, λέξεις  Συγχέει γράμματα που μοιάζουν οπτικά • π.χ. α […]

συνέχεια »

Ο γέρος και η θάλασσα-η προσπάθεια και ο στόχος

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Η επαγγελματική εξέλιξη κάποιου σε έναν τομέα, η σταδιακή ανέλιξή του στις ανώτερες βαθμίδες του επαγγέλματος, στο οποίο […]

συνέχεια »

Κατανοώντας τη διαδικασία της μετάβασης-ο μικρός Ρεμί

συνέχεια »

Διερεύνηση ενδιαφερόντων-test επαγγελματικού προσανατολισμού

Διερεύνηση ενδιαφερόντων- τύποι HOLLAND Πρακτικός ή Ρεαλιστικός Έχει ικανότητα σχεδιασμού, αντίληψης χώρου, ικανότητες υπολογισμού , συντονισμού πρακτικό -εφευρετικό πνεύμα , […]

συνέχεια »
Top