ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΟ: 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - Δεκ• 20•16

του Νίκου Τσιάρα

Η τεράστια τεχνολογική πρόοδος έχει ως συνέπεια την υπερβολική εκμετάλλευση της φύσης. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας με τις αναθυμιάσεις από τις βιομηχανίες, τα εργοστάσια, τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα δηλητηριάζουν τη φύση και χειροτερεύουν τις συνθήκες ζωής του ανθρώπινου είδους. Η θάλασσα ρυπαίνεται από λύματα, απορρίμματα και απόβλητα που συνέχεια δέχεται, με συνέπεια να εξαφανίζονται πολλά είδη ζώων, πτηνών και φυτών.

Η μόλυνση της ατμόσφαιρας από τις βιομηχανίες οδηγεί στη χειροτέρευση της ζωής μας . Πηγή: Βικιπαίδεια

Η μόλυνση της ατμόσφαιρας από τις βιομηχανίες οδηγεί στη χειροτέρευση της ζωής μας .
Πηγή: Βικιπαίδεια

Η καταστροφή του εδάφους και υπεδάφους από τις χημικές ουσίες που τα διαποτίζουν, οι πυρηνικές δοκιμές, οι συνεχείς πυρκαγιές στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο τα δάση και αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και τη ζωντάνια της φύσης. Τα απόβλητα των εργοστασίων μολύνουν καθημερινά τις θάλασσες και τα ποτάμια. Χιλιάδες ψάρια πεθαίνουν και μολύνονται καθημερινά από τα μολυσμένα νερά με αποτέλεσμα να τα τρώμε και να μολυνόμαστε και οι ίδιοι. Κατά τη ροή των μολυσμένων ποταμών, ένα ποσοστό νερού απορροφάται από τη γη και μολύνει τα υπόγεια νερά, τα οποία είναι δυνατό να μεταφερθούν σε μεγάλε ς αποστάσεις. Για αυτόν το σκοπό υπάρχουν ειδικά φίλτρα στην έξοδο των αποβλήτων για να καθαρίζονται τα νερά. Τα φίλτρα αυτά τοποθετούνται στα εργοστάσια και τα αυτοκίνητα για να μη μολύνεται ο αέρας από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και των εργοστασίων. Η οικολογική ισορροπία έχει πληγεί υπερβολικά. Όλα αυτά απειλούν να καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον και έχουν αρνητικές συνέπειες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του. Το φυσικό περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία για την επιβίωση και ανά πτυξη του ανθρώπου. Επιδρά στη σωματική, πνευματική και ψυχική διάπλαση του και συντελεί στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Κάθε πολίτης έχει καθήκον να συμβάλει με το δικό του τρόπο στη διατήρηση του περιβάλλοντος και όχι στην καταστροφή του.

Σχολιάστε

Top