Χωρίς εικόνα

”Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”

  Ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4777  «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 25/τ. α΄/17-2-2021 [...]

αρχείο λήψης

Αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Μικρό ενημερωτικό δελτίο με τις πρόσφατα νομοθετημένες αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Λήψη αρχείου