Στήλη: Κόμικ


Τα σκίτσα του μήνα

Σκίτσα από τον μαθητή της Γ΄τάξης Κανδανά Χριστόφορο.


Τα σκίτσα του μήνα

Σκίτσα από τον μαθητή Κανδανά Χριστόφορο της Γ΄τάξης


Τα σκίτσα του μήνα

Σκίτσα από τον μαθητή της Γ τάξης Κανδανά Χριστόφορο.


Ζωγραφική

Σκίτσο της μαθήτριας Κουρογένη Δήμητρας της Α΄τάξης.  


Ζωγραφική

Σχέδιο του Ζερβού Δημήτρη  


Κόμικ

  Από τον Ζερβό Δημήτρη της Α΄τάξης


Parkour VS Bulling

Top