1ο τεύχος
04 Δεκεμβρίου 2014
2ο τεύχος
13 Μαρτίου 2015
3ο Τεύχος
01 Ιουνίου 2015
4ο Τεύχος
18 Δεκεμβρίου 2015
5ο Τεύχος
11 Απριλίου 2016
6ο Τεύχος
06 Σεπτεμβρίου 2017
Top