Το εργατικό κίνημα ως τρόπος ζωής

στα αγγλικά από το βιβλίο του E.J. Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων

The labour movement was an organization of self-defence, of protest, of revolution. But for the labouring poor it was more than a tool of struggle: it was also a way of life ………… which they hammered out for themselves, collective, communal, combative, idealist and isolated, implied the movement, for struggle was its very essence. And in return the movement gave it coherence and purpose.

pdf(222 of 361)

 

Άνοιγμα συνδέσμου σε νέο παράθυρο

Άνοιγμα συνδέσμου σε νέο παράθυρο

Άνοιγμα συνδέσμου σε νέο παράθυρο

Σχολιάστε

Top