Στήλη: Κοινωνικά θέματα

Ο φασισμός στις μέρες μας

Ο φασισμός είναι ριζοσπαστική, αυταρχική και εθνικιστική πολιτική ιδεολογίες, που έχει ως στόχο να θέσει το έθνος, το οποίο ορίζει βάσει αποκλειστικών

Οι χοροί του τόπου μας : Μικρασιάτικοι Χοροί

Οι χοροί της Μικράς Ασίας κατατάσσονται κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες ,οι οποίες δηλώνουν και τον τρόπο που αυτοί χορεύονται

«Οι γονείς μου, μου το έμαθαν»

-Από μικροί παρατηρούμε ότι όλοι μας χρησιμοποιούσαμε, μέσα στη περιορισμένη τότε χρήση της γλώσσας μας, φράσεις όπως: «Οι γονείς μου,

Γυναίκες και sport

Σεξισμός είναι μία προκατάληψη ή διάκριση σχετικά με το φύλο ενός ατόμου (βιολογικό και κοινωνικό). Ο σεξισμός  αφορά και τα δύο φύλα, αλλά

Top