«Η παιδαγωγική παρέμβαση στην κατασταλτική αντιμετώπιση του φαινομένου».

ΕΙΚΟΝΑ 1

Η παιδαγωγική παρέμβαση στοχεύει στη μείωση των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, ενδυνάμωση και διατήρηση της βίας, στην εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων (ενσυναίσθησης), στην έμφαση στα συναισθήματα των θυμάτων και στη διαμόρφωση περιβάλλοντος με βάση τις εξής εκπαιδευτικές αρχές:

• δεν προκαλούμε τη βία

• σταματούμε εξαρχής την ένταση

• επιβάλλουμε ποινή (ως επανόρθωση) με μέτρο, σαφήνεια και σταθερότητα

• παρέχουμε ασφάλεια

• καθιερώνουμε ανοιχτές συζητήσεις

• εκπαιδεύουμε τους μαθητές στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

• στοχεύουμε σε βασική και διαρκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Fortin, 1998)

Επίσης η παιδαγωγική παρέμβαση βασίζεται σε αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης  και της βιωματικής προσέγγισης (βιωματικά εργαστήρια) και σε τεχνικές όπως το εκπαιδευτικό δράμα και το παιχνίδι ρόλων.Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι ρόλων χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους μαθητές να επιλύσουν συγκρούσεις και, κυρίως, να μπουν σε έναν άλλο ρόλο· σε νιώσουν τα βιώματα του άλλου, να κατανοήσουν τα συναισθήματά του, να ριζώσει μέσα τους η ενσυναίσθηση, ενώ το εκπαιδευτικό δράμα επίσης, ως ολοκληρωμένη πρόταση βιωματικής μάθησης, προωθεί την αυτοέκφραση, ενισχύει την αυτοπεποίθηση, επαυξάνει τη δημιουργικότητα και ενθαρρύνει την συνεργασία.

Γιατί δίνεται τόση έμφαση στη συστηματική συναισθηματική αγωγή…;

Έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά που εκπαιδεύονται σε προγράμματα πρόληψης  με στόχο τη συναισθηματική νοημοσύνη έχουν καλύτερη ψυχική υγεία, καλύτερες σχολικές επιδόσεις, ποιοτικές και σταθερότερες φιλίες, μικρότερη παρεκτροπή σε βίαιη συμπεριφορά, αυτοεκτίμηση και κοινωνικές δεξιότητες.

Μερικά παραδείγματα βιωματικών παιχνιδιών:

  • Παιχνίδι υπενθύμισης δικαιώματος-επιθυμίας(καρτέλες:σεβαστείται,φερθείτε,μιλήστε,χρειάζομαι)
  • Παιχνίδι συμπλήρωσηςιστορίας(παιχνίδι ρόλων)
  • Παιχνίδι εικόνων(να εκφράσουν συναισθήματα)
  • Παιχνίδι αποκλεισμού(βιώνουν τον αποκλεισμό&την κυριαρχία-αλληλεγγύη)

Σχολιάστε

Top