Πώς μπορούμε να παρέμβουμε;

Πώς μπορούμε να παρέμβουμε;

Μία παρέμβαση προκειμένου να είναι επιτυχημένη χρειάζεται να στοχεύει στην μείωση των υπαρχόντων προβλημάτων και στην πρόληψη στην ανάπτυξη νέων, λαμβάνοντας υπόψη την επίγνωση της έκτασης του προβλήματος (εκπαιδευτικοί , γονείς) και την απόφαση για σοβαρή εμπλοκή στην όλη κατάσταση.

Ένας εκπαιδευτικός είναι ανάγκη να  κατανοεί τι συμβαίνει στην τάξη  να διακρίνει αν τα προβλήματα είναι συλλογικά ή ατομικά και να παρεμβαίνει αποτελεσματικά και θετικά. Ο ίδιος μπορεί να παρέμβει σε τέσσερα επίπεδα:

1.Σε επίπεδο σχολείου
2.Σε επίπεδο τάξης
3.Σε ατομικό επίπεδο
4.Σε προσωπικό επίπεδο.
ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 • Διοργάνωση ημερίδων
 • Επιτήρηση στην ώρα του διαλειμματος
 • Γρήγορη και αποφασιστική παρέμβαση σε περιστατικά εκφοβισμού
 • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας
 • Ομάδες εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη του κοινωνικού πλαισίου
 • Συναντήσεις εκπαιδευτικών γονέων.
ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΞΗΣ
 • Κανονισμός της τάξης για τον εκφοβισμό
 • Έπαινος
 • Κυρώσεις
 • Συνεργατική μάθηση
 • Θετικές κοινές δράσεις
 • Χρήση ποικίλων δραστηριοτήτων
 • Συνελεύσεις γονέων & κηδεμόνων –εκπαιδευτικών.

ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 • Σοβαρή συζήτηση με τον θύτη
 • Σοβαρή συζήτηση με το θύμα
 • Συζήτηση με τους γονείς
 • Χρήση φαντασίας
 • Αλλαγή τμήματος  ή σχολείου.

ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 • —Θετικό κλίμα στο σχολείο και πιο ανθρώπινη προσέγγιση των παιδιών
 • —Κουλτούρα συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων στο σχολικό πλαίσιο
 • —Ποιοτική διδασκαλία
 • —Αναστοχασμός
 • Συνεργασία με οικογένεια.

 

Σχολιάστε

Top