ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

1ο Τεύχος

Αρθρογράφησαν στο περιοδικό:
Κουφόπουλος Κ. Γιώργος
Κωνσταντάκη Ι. Νίκη
Κωστόπουλος Β. Ζαχαρίας
Μαργαρίτη Ν. Πηνελόπη
Συντάκτες εργασιών που δημοσιεύτηκαν:
Κουφόπουλος Κ. Γιώργος
Κωνσταντάκη Ι. Νίκη
Κωστόπουλος Β. Ζαχαρίας
Λιανού Π. ιαμάντω
Μαργαρίτη Ν. Πηνελόπη
Μαχαιριώτης Ν. Γιάννης
Στιλιστική επιμέλεια:
Κωνσταντάκη Ι. Νίκη
Μαργαρίτη Ν. Πηνελόπη
Ηλεκτρονική μετατροπή δεδομένων:
Κουφόπουλος Κ. Γιώργος
Κωστόπουλος Β. Ζαχαρίας
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ:
۩ Τους απουσιολόγους όλων των τμημάτων για την βοήθειά τους με
την διακίνηση των ερωτηματολογίων στο σχολείο.
۩ Τους καθηγητές Γαλλικών, Νέων και Αρχαίων Ελληνικών για την
διόρθωση και τις ιδέες που προσέφεραν.
۩ Το χορηγό μας που μας έκδωσε το περιοδικό.
۩ Τη διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Νάξου και τους καθηγητές Πλη-
ροφορικής για τη διάθεση του φωτοτυπικού μηχανήματος και των
υπολογιστών αντίστοιχα.

 

2ο Τεύχος

Αρθρογράφησαν στο περιοδικό:
Κουφόπουλος Κ. Γιώργος
Κωνσταντάκη Ι. Μαίρη
Κωνσταντάκη Ι. Νίκη
Κωστόπουλος Β. Ζαχαρίας
Μαργαρίτη Ιωάννα
Μαργαρίτη Ν. Πηνελόπη
Συντάκτες εργασιών που δημοσιεύτηκαν:
Κωστόπουλος Β. Ζαχαρίας
Στιλιστική επιμέλεια:
Κωνσταντάκη Ι. Μαίρη
Κωνσταντάκη Ι. Νίκη
Μαργαρίτη Ν. Πηνελόπη
Ηλεκτρονική μετατροπή δεδομένων:
Κουφόπουλος Κ. Γιώργος
Κωστόπουλος Β. Ζαχαρίας
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ:
۩ Τους απουσιολόγους όλων των τμημάτων για την βοήθειά τους με
την διακίνηση των ερωτηματολογίων στο σχολείο.
۩ Τους καθηγητές Γαλλικών, Νέων και Αρχαίων Ελληνικών για την
διόρθωση και τις ιδέες που προσέφεραν.
۩ Το χορηγό μας για την έκδοση των περιοδικών.
۩ Τη διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Νάξου και τους καθηγητές Πλη-
ροφορικής για τη διάθεση του φωτοτυπικού μηχανήματος και των
υπολογιστών αντίστοιχα.

 

Top