Ώρα για Διαγωνισμούς!

Αν θες να δεις τις δικές σου εργασίεςσε περιοδικό, εμείς σου δίνουμε την ευκαιρία!!!

Παρακάτω (και στη διπλανή σελίδα) υπάρχουν κουπόνια τα οποία, αν θέ-
λετε, συμπληρώνοντας τα και έχοντας ή κάνοντας μια εργασία που νομίζε-
ται ότι δεν πρέπει να πάει «άδικη», μπορείτε να μας τα φέρετε και να τα
δημοσιεύσουμε. Πρέπει να δίνετε τα κουπόνια και τις εκθέσεις ή εργασίες
σας στον Υπεύθυνο ιαγωνισμών Κωστόπουλο Ζαχαρία ή να στέλνετε
την εργασία σε ηλεκτρονική μορφή στο: kivotos_tis_gnosis@yahoo.gr
μαζί με ένα μήνυμα που να περιέχει τα στοιχεία που είναι προς συμπλή-
ρωση στα κουπόνια. Καλή επιτυχία!!!!!!!!

Σχολιάστε

Top