ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κάτι ξέρουν!!!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1. Θεωρείτε τα ναρκωτικά επικίνδυνα;

α)Ναι                   90%                     β)Όχι              10%

2.Αν ναι, γιατί;

α)Βλαβερά για την υγεία       70%                       β)Φόβος για εξάρτηση          30%    

3.Γνωρίζετε κάποιον στο περιβάλλον σας που έχει κάνει χρήση;

α)Ναι             45%                         β)Όχι             55%

4.Αν ναι έχετε προσπαθήσει να τον βοηθήσετε;

α)Ναι        45%                              β)Όχι             55%

5.Αν όχι για ποιον λόγο δεν τον βοηθήσατε;

α)Φόβος μήπως είναι επικίνδυνος                20%           β)Αδιαφορία    30%           γ)Άλλος λόγος     50%

6.Γιατί οι νέοι κάνουν δοκιμή τέτοιων ουσιών;

α)Περιέργια  25%         β)Οικογενειακά προβλήματα        20%            γ)Μιμιτισμός      15%

δ)Για να ξεφύγουν από τα αδιέξοδά τους            25%                ε)Ψευδαίσθηση απόκτησης θάρρους     15%

7.Με ποιους τρόπους πιστεύεις πως μπορεί να γίνει καταπολέμηση του φαινομένου;

α)Πληροφόρηση           20%           β)Θεραπευτική υποστήριξη    50%

γ)Σύλληψη των εμπόρων ναρκωτικών      10%               δ)Αποποινικοποίηση των ναρκωτικών   5%

ε)Ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό   5%

8)Είσαι ενημερωμένος για το θέμα των ναρκωτικών;

α)Καθόλου       5%        β)Λίγο      10%         γ)Μερικώς    25%         δ)Αρκετά      40%        ε)Πολύ   25%  

 

Σχολιάστε

Top