Προτάσεις χρήσης

 

Η υπηρεσία των Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών & Εφημερίδων (https://schoolpress.sch.gr) προσφέρεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στα μέλη της σχολικής κοινότητας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί και μαθητές που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορούν να δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν ηλεκτρονικά περιοδικά και να προβάλλουν το περιεχόμενο τους στο Διαδίκτυο.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, μέσα από ένα εύχρηστο (web) περιβάλλον εργασίας, και προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές μία ευκαιρία να αναλάβουν αρμοδιότητες και να συνεργαστούν ως αρχισυντάκτες, συντάκτες, εκδότες ή απλοί συνδρομητές ενός ηλεκτρονικού περιοδικού ή εφημερίδας. Μέσω της υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα έκφρασης των μαθητικών ανησυχιών με μορφή δοκιμίων ή άρθρων. Οι εκπαιδευτικοί παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την τελική έκδοση των κειμένων πριν δημοσιευθούν.

Στόχος της υπηρεσίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να καλλιεργήσουν ικανότητες συνεργασίας, να αναπτύξουν τις συντακτικές τους ικανότητες και τελικά να παράγουν ποιοτικό ψηφιακό περιεχομένου, το οποίο μπορεί να διαχυθεί εύκολα σε άλλες υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ή του διαδικτύου γενικότερα.

Οργάνωση

Η οργάνωση του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού περιοδικού είναι αντίστοιχη ενός έντυπου περιοδικού, δηλαδή ακολουθεί μία δομή δενδρική: Τα άρθρα οργανώνονται σε στήλες και σε τεύχη, ενώ παράλληλα μπορούν να επισημαίνονται με ετικέτες ώστε να γίνεται κατηγοριοποίηση των άρθρων και να διευκολύνεται η αναζήτησή τους.

Χρησιμότητα

Η χρησιμότητα ενός ηλεκτρονικού περιοδικού ή εφημερίδας βασίζεται κυρίως στη δυνατότητα συνεργασίας που προσφέρει σε μία ομάδα με κοινούς μαθησιακούς στόχους, αλλά και στη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων της ομάδας κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί θετικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν τις αξίες της υπευθυνότητας και της συνεργατικότητας. Επιπλέον, οι μαθητές συχνά επιθυμούν να δουν τις εργασίες τους δημοσιευμένες, καθώς με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνονται να εκφραστούν, να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις ικανότητες στον γραπτό λόγο.

Ο εκπαιδευτικός είναι ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού περιοδικού ενώ μπορεί να ορίζει τους μαθητές ως αρχισυντάκτες ή απλούς συντάκτες άρθρων και ειδήσεων. Το διαδικτυακό περιοδικό μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο έργο ή να εκδίδεται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Μπορεί να εστιάζει σε ένα θέμα ή μπορεί τα θέματά του να αλλάζουν για κάθε τεύχος του περιοδικού. Μπορεί επίσης να έχει αφιερώματα και έκτακτες εκδόσεις.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία όχι μόνο για να προβάλλουν τις εργασίες των μαθητών τους αλλά και για να τους κινητοποιήσουν για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής τους. Για παράδειγμα, στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να δώσει κίνητρο στους μαθητές του να δημοσιεύσουν ένα ή περισσότερα τεύχη με τις ερευνητικές εργασίες ενός σχολικού έτους.

Ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν τον βαθμό ελευθερίας που θα έχουν οι μαθητές στη διαδικασία δημιουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης, καθώς επίσης και τον βαθμό πολυπλοκότητας που θα την χαρακτηρίζει. Συνδέοντας τα θέματα των άρθρων με το πρόγραμμα της διδασκαλίας, το ηλεκτρονικό περιοδικό θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν ένα κοινό συνεργατικό εργαλείο στα πλαίσια υλοποίησης των μαθησιακών υποχρεώσεων.

Παράδειγμα χρήσης (Case Study)

Στα πλαίσια του μαθήματος Χ, ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό τεύχος περιοδικού ως μηνιαία ομαδική εργασία. Οι ομάδες είναι π.χ. των 6 ατόμων και βαθμολογούνται ατομικά. Εντός των ομάδων θα οριστούν οι εξής υποομάδες:

- Ένα άτομο ως Αρχισυντάκτης

- Δύο Άτομα ως Συντάκτες

- Δύο άτομα ως Συνεργάτες

- Ένα Άτομα ως Συνδρομητής

Ο Αρχισυντάκτης καλείται να ορίσει τη θεματολογία του περιοδικού, να ορίσει τις στήλες και τις σελίδες του περιοδικού και να αποφασίσει για τις χρονικές προθεσμίες. Οι Συντάκτες καλούνται να συντάξουν άρθρα μέσα από υλικό που θα τους δοθεί από τους Συνεργάτες. Οι Συνεργάτες καλούνται να μαζέψουν το απαραίτητο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των πολυμέσων (φωτογραφίες, βίντεο κτλ), που σχετίζεται με την θεματολογία που έχει επιλέξει ο Αρχισυντάκτης και να το παραδώσουν στους Συντάκτες. Ο Συνδρομητής καλείται να αξιολογήσει τα άρθρα και να τα σχολιάσει αναλόγως, συντάσσοντας μία κριτική για όλο το περιοδικό συνολικά. Όλοι καλούνται να διαβάσουν τα περιοδικά των άλλων ομάδων και να τα βαθμολογήσουν, ενώ κανείς δεν μπορεί να βαθμολογήσει άρθρα που έχουν δημοσιευτεί από την ομάδα του. Το άρθρο με τις περισσότερους ψήφους θα δημοσιευτεί στο περιοδικό του Σχολείου.

Παιδαγωγικοί Στόχοι

 • Ανταλλαγή Ιδεών και κίνητρο για ανάπτυξη ικανοτήτων συγγραφής και ανάγνωσης.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργατικής συγγραφής και διόρθωσης κειμένου.
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης κατά την αναζήτηση, επιλογή και οργάνωση πληροφοριών σχετικών με ένα συγκεκριμένο θέμα.
 • Συγγραφή διαφορετικών τύπων άρθρων (συνεντεύξεις, νέα, ρεπορτάζ, φωτογραφικό ρεπορτάζ, διαφήμιση, έρευνα, δοκίμιο, κριτική, ανακοίνωση κτλ).
 • Εξοικείωση με την δημοσιογραφική εμπειρία: δικαιώματα και αρμοδιότητες των δημοσιογράφων, σεβασμός πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Εκμάθηση βασικών αρχών ηλεκτρονικής συγγραφής και κανόνων γραφικής σχεδίασης.
 • Χρήση και εξοικείωση με ψηφιακό υλικό και πολυμέσα.
 • Εξοικείωση με έννοιες όπως επεξεργασία κειμένου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ψηφιακή κάμερα και Διαδίκτυο.
 • Χρήση συνεργατικών εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για δημοσίευση, διόρθωση, σχολιασμό και, εφόσον παρέχεται, αξιολόγηση άρθρων.
 • Καλλιέργεια των εννοιών της «συνεργασίας», της «ιεραρχίας», της «υπευθυνότητας» και της «κατανομής του έργου».
 • Οργάνωση για διαδικασία συλλογής πληροφοριών και της συνεργατικής συγγραφής.
 • Ενασχόληση σε βάθος με μία συγκεκριμένη θεματολογία ανάλογα με τα πεδία ενδιαφέροντος του κάθε μαθητή (π.χ. κοινωνικά, αθλητικά, οικονομία, πολιτική, πολιτισμός, τέχνη, ειδήσεις, κτλ).
 • Απόκτηση δημοσιογραφικής εμπειρίας διαβάζοντας αντίστοιχα άρθρα από επαγγελματίες δημοσιογράφους μελετώντας λεξιλόγιο σχετικό με συγκεκριμένη θεματολογία.
 • Εύρεση, συλλογή, οργάνωση και ταξινόμηση πληροφορίας υλικού επάνω σε ένα επιλεγμένο θέμα (βιβλιοθήκη, διαδίκτυο).
 • Εκμάθηση αποδοχής και αξιοποίησης αρνητικής κριτικής και αρνητικών σχολίων από συμμαθητές.
 • Καλλιέργεια ευγενούς άμιλλας και δημιουργικού ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών.
 • Παράθεση πηγών πληροφόρησης.
 • Εκμάθηση αξιολόγησης περιεχομένου γραπτού λόγου.