Στήλη: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ« Πελίτι.: Μια εναλλακτική κοινότητα συλλογής, διατήρησης και διάσωσης παραδοσιακών σπόρων!»

Με ιστορία 22 ετών η κοινότητα του «Πελίτι» είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει ως κύριους στόχους.: την«Βασιλικός, ο βασιλιάς της διατροφής μας!»

Με καταγωγή από την Ασία , ή ποιο συγκεκριμένα την Ινδία κατά άλλους, ο Βασιλικός είναι ίσως το διασημότερο αρωματικό

Top