Στήλη: Δράσεις συλόγων και σχολείων.« Πελίτι.: Μια εναλλακτική κοινότητα συλλογής, διατήρησης και διάσωσης παραδοσιακών σπόρων!»

Με ιστορία 22 ετών η κοινότητα του «Πελίτι» είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει ως κύριους στόχους.: την

Top