Στήλη: ΑξιοπερίεργαΑλφισμός

Ο αλφισμός ή αλμπινισμός ή λευκοπάθεια είναι πάθηση που εμφανίζεται εκ γενετής σ” ένα άτομο και σαν κύρια συνέπεια έχει

Top