ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

3ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση     Γρ. Λαμπράκη 26
Τηλέφωνο     2310 656197  &  2310 654266

Fax    :               2310654266
email :               3gymstav@sch.gr
Διευθύντρια:   κ. Μήλη Ελένη ΠΕ19
Καθηγητές:    12 με οργανική θέση
15  με απόσπαση ή συμπλήρωση ωραρίου

 

Top