ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τι είναι ο Οικογενειακός Προϋπολογισμός;

Ο οικογενειακός Προυπολογισμός είναι ένα σχέδιο που βοηθάει την οικογένεια να κάνει ορθή διαχείριση του εισοδήματός της.

Ανάλογα με τη διάρκειά του, διακρίνεται σε εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο.

Κάθε οικογένεια κάνει τον προϋπολογισμό της ανάλογα με το κάθε πότε πληρώνεται και πληρώνει  . Συνήθως, γίνεται λόγος για μηνιαίο προϋπολογισμό, διότι τόσο τα έσοδα (μισθός, ενοίκιο κτλ.), όσο και κάποια σημαντικά έξοδα (ενοίκιο, πάγια έξοδα) υπολογίζονται κάθε μήνα.

Ο οικογενειακός λοιπόν προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος, αλλά χρειάζεται να γίνουν δύο επισημάνσεις: Πρώτον, εφόσον υπάρχει διαφορά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς (πλούσιοι, φτωχοί), επόμενο είναι να κάνουν και διαφορετικές επιλογές. Δεύτερον, μεταξύ των ίδιων νοικοκυριών υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Έτσι, το ένα νοικοκυριό κάθε χρόνο διαθέτει χρήματα για διακοπές, ενώ το άλλο τα χρήματα των διακοπών τα καταθέτει στην τράπεζα με στόχο να αγοράσει σπίτι.

Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού;

– Αν στην οικογένεια υπάρχει εργασία, συνοχή και σχέσεις συνεργασίας,

– Αν όλα τα μέλη βοηθούν στις εργασίες του σπιτιού, αν υπάρχει διάλογος και κατανόηση, τότε μπορεί να γίνει ορθή διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

-Επιπλέον, μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος ανατροφής των παιδιών. Τα παιδιά χρειάζεται από μικρά να συνηθίζουν στην αποταμίευση, να αποκτούν καταναλωτική συνείδηση, να προσαρμόζονται στις δύσκολες καταστάσεις, αλλά και οι γονείς να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

Αν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, μάλλον δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην ορθή διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

 

Τα είδη του οικογενειακού προϋπολογισμού

1. Πλεονασματικός : Τα έσοδα > Τα έξοδα π.χ 1600> 1200 άρα το νοικοκυριό έχει ένα πλεόνασμα εσόδων 400 ευρώ τα οποία μπορεί να τα αποταμιεύσει ή να τα επενδύσει ή να τα διαχειριστεί όπως εκείνο ορίζει.

2,Ελλειμματικός: Τα έσοδα < Τα έξοδα π,χ 1200<1600 άρα το νοικοκυριό έχει ένα έλλειμμα εσόδων 400 ευρώ γεγονός που μπορεί να τους οδηγήσει σε μη κάλυψη κάποιων αναγκών ή στη χρησιμοποίηση καρτών για να αγοράσει τα αγαθά που θέλει οπότε οδηγείται σε δανεισμό και μπορεί και σε χρέη…

3. Ισοσκελισμένος : τα έσοδα= Τα έξοδα π.χ 1600=1600 όπου το νοικοκυριό δεν έχει στη διάθεσή του χρήματα για να αποταμιεύσει ή να επενδύσει.

Σχολιάστε