Στήλη: Κοινωνικά

Αστικός μαρασμός.

Ο αστικός μαρασμός είναι μια διαδικασία κατά την οποία μια πόλη, ή τμήμα αυτής, περιέρχεται σε κατάσταση χρήζουσας επισκευής. Χαρακτηρίζεται από μείωση πληθυσμού, οικονομικό μαρασμό, εγκατάλειψη,

Κοινωνία.

Με τον όρο κοινωνία εννοείται το σύνολο των ανθρώπων που συμβιώνουν σε κάποιον τόπο ή σε μία ιστορική περίοδο και έχει ευρεία ή στενή εφαρμογή, επίσης

Κοινωνικό άγχος.

Κοινωνικό άγχος ονομάζεται το άγχος, που έχει να κάνει με κοινωνικές περιστάσεις, με την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους και με την αξιολόγηση

Η φτώχεια.

Με τον όρο φτώχεια αναφερόμαστε στην οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη επαρκών πόρων για την ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών. Το κατώφλι των βασικών

Ελληνική κρίση χρέους 2009-σήμερα.

Η ελληνική κρίση χρέους είναι μέρος της κρίσης της Ευρωζώνης. Στα μέσα του 2010, και μετά τις αποκαλύψεις ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της

Εθελοντισμός.

Ο όρος εθελοντισμός αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής για κάποιο κοινωφελή σκοπό. Συχνά θεωρείται πως ο

Οικολογική κρίση.

Πέραν της οικονομικής κρίσης, ο πλανήτης μας μαστίζεται και από την αδιάκοπη και καταστροφική οικολογική κρίση. Μερικές επιπτώσεις αυτής της

Θρησκευτικός φανατισμός.

Ο Φανατισμός,ως όρος προέρχεται από την λατινική λέξη «fanum» (=ιερόν), σημαίνει την μετ” εγωισμού και εμπάθειας προσήλωση σε κάποιες αντιλήψεις, ανεξάρτητα απ”

Χουλιγκανισμός

Στις μέρες μας, η βία των γηπέδων έχει φτάσει σε μία ανεξέλεγκτη κατάσταση. Επεισόδια συναντώνται κυρίως στους σημαντικότερους αγώνες χωρίς

Ρατσισμός

Ο ρατσισμός είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που μαστίζει την κοινωνία μας τον τελευταίο αιώνα. Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να

Top