Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ορισμός: Ο τουρισμός είναι αποτέλεσμα μεμονωμένης ή ομαδικής μετακίνησης ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς και η διαμονή τους σε αυτούς επί τουλάχιστον ένα 24ωρο με σκοπό την ικανοποίηση των ψυχαγωγικών τους αναγκών.

Αίτια ανάπτυξης του τουρισμού: Η ανάπτυξη του τουρισμού επιτυγχάνεται με την επίδραση διάφορων παραγόντων. Πρωταρχικός παράγοντας είναι η οικονομική ευημερία καθώς και ανεπτυγμένο βιοτικό επίπεδο. Σε δεύτερη μοίρα αλλά εξίσου σημαντικό αίτιο είναι η ύπαρξη ειρήνης, κοινωνικής ευημερίας και ασφάλειας. Ακόμη, η ανάγκη ψυχαγωγίας και αλλαγής του περιβάλλοντος συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού όπως και επιθυμία γνωριμίας και επαφής με τους άλλους λαούς. Καταλυτικός παράγοντας είναι και η διαφήμιση. Επιπρόσθετα, στην πρόοδο του τουρισμού συντέλεσαν η γλωσσομάθεια, που διευκολύνει την επαφή του τουρίστα με τους άλλους λαούς, καθώς και οι επαγγελματικές ανάγκες που επιβάλλουν ταξίδια. Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός προορισμός διακοπών και ως εκ τούτου δεν ανήκει στην ομάδα των Νέων Τουριστικών Κρατών. Η δυναμικότητα της χώρας σε κλίνες ξεπερνά το ένα εκατομμύριο. Ο τουρισμός στην Ελλάδα από τον τρόπο οργάνωσης και διακίνησης χαρακτηρίζεται ως μαζικός, οργανωμένος, παραθεριστικός τουρισμός. Η εικόνα της χώρας που έχει διαμορφωθεί στις ξένες αγορές ταυτίζεται με το περίφημο σλόγκαν των τεσσάρων S (Sun, Sand, Sea, Sex). Εδώ και μερικά χρόνια η ελληνική τουριστική πολιτική φαίνεται να ασπάζεται την πολιτική για έναν ενσωματωμένο – εναλλακτικό τουρισμό όπου το κύριο βάρος επικεντρώνεται στην κοινωνία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον. Ο τουρισμός κατέχει σπουδαίο ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης των μακροοικονομικών αυτών στόχων. Αν θεωρηθεί ότι το 2004 ήταν για τον τουρισμό χρονιά σχεδιασμού και το 2005 ήταν χρονιά προσαρμογής, τότε το 2006 οφείλει να είναι χρονιά δράσης, χρονιά υλοποίησης των αποφάσεων. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Είναι η διαφοροποίηση και η αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης και η αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Όσον αφορά την εθνική τουριστική πολιτική θα πρέπει κι αυτή να στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας και του αποκτηθέντος κέρδους σε σχέση προς το κεφάλαιο που επενδύθηκε για την πραγματοποίησή του (απόδοση επένδυσης).Προκειμένου όμως να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, θα πρέπει να υλοποιηθούν και οι εξής προϋποθέσεις. Πρώτον η υπάρχουσα νομοθεσία πρέπει να προσαρμοστεί στις παρούσες καταστάσεις, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον και δεύτερον να δημιουργηθεί ένα πλάνο εργασιών το οποίο θα εντοπίσει τα προβλήματα και την έλλειψη υποδομής ανά περιφέρεια έτσι ώστε να είναι σε θέση να υπολογιστεί τι θα αναπτυχθεί. Παράλληλα όμως, η ελληνική τουριστική πολιτική οφείλει να στοχεύει στη μελλοντική ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, ώστε να είναι ανταγωνιστική και στην παροχή και διατήρηση υψηλού επιπέδου προδιαγραφών στις υπηρεσίες. Και οι στόχοι αυτοί με τη σειρά τους προϋποθέτουν τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για τη μείωση του προβλήματος της εποχικότητας και την ανάπτυξη των στοιχείων που αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, όπως οι ειδικές μορφές τουρισμού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το βασικό πλεονέκτημα του ελληνικού τουρισμού είναι πως αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό παγκοσμίως λόγω του μεσογειακού κλίματος. Ακόμη, η Ελλάδα διαθέτει πολύ σημαντικούς ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους καθώς και πεντακάθαρες και πανέμορφες θάλασσες. Επιπρόσθετα, υπάρχει αφθονία και ποικιλομορφία φυσικών πόρων καθώς και ευρύτατη παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα στο πλαίσιο των τελευταίων τάσεων διατροφής. Τέλος, η κυριαρχία της απέναντι στους άλλους λαούς αποδεικνύεται και από την ελληνική φιλοξενία και την έλλειψη μεγάλων ποσοστών εγκληματικότητας, κρουσμάτων βίας και τρομοκρατικών ενεργειών, με αποτέλεσμα οι τουρίστες να αισθάνονται ασφαλείς. Παρ’ όλα τα πλεονεκτήματα ,όμως, που έχει ο τουρισμός υπάρχουν και αρκετά μειονεκτήματα. Το βασικό μειονέκτημα είναι η ακρίβεια που επικρατεί στην χώρα μας καθώς και η «εκμετάλλευση» των τουριστών. Ακόμη, υπάρχουν ελλείψεις σε κοινωνικές υποδομές, εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού τόσο σε μέγεθος, όσο και σε σύνθεση, καθώς και αδυναμίες οργάνωσης και λειτουργίας επιμέρους τουριστικών κλάδων που οδηγούν σε χαμηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν. Επίσης, δημιουργείται εξάρτηση από μεγάλα πρακτορεία διεθνούς τουρισμού και άνιση ανάπτυξη μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Η χαμηλή ημερήσια δαπάνη και η μικρή διάρκεια παραμονής εισερχομένου τουρισμού είναι ακόμη ένα μειονέκτημα του τουρισμού.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Στον οικονομικό τομέα ανήκουν τα αναπτυξιακά έργα όπως δρόμοι , αεροδρόμια, λιμάνια καθώς και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, οικονομική άνθιση. Ακόμη, η εισροή συναλλάγματος και η ανάπτυξη του εμπορίου συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Επίσης, με την ανάπτυξη του τουρισμού εμφανίζονται νέα επαγγέλματα και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας με αποτέλεσμα να καταπολεμάται η ανεργία. Στον πολιτιστικό τομέα συμπεριλαμβάνονται η γνωριμία ηθών, εθίμων, πολιτισμού, ανθρώπων, χώρων, παιδείας, νοοτροπίας…κτλ. Επιπρόσθετα, προωθείται η συναδέλφωση και η αλληλοκατανόηση των λαών. Ακόμη, επιτυγχάνεται η προβολή του πολιτισμού της χώρας μας στο εξωτερικό και η διάδοση ιδεών, εξάπλωση κουλτούρας. Στον κοινωνικό-εθνικό τομέα καταγράφονται η επαφή, επικοινωνία, γνωριμία ανθρώπων και λαών, η επικράτηση ειρήνης, συναδέλφωσης και συνύπαρξης των λαών καθώς και η κατάργηση του ρατσισμού. Στον ψυχικό τομέα υπάγεται η αναζωογόνηση και η ηρεμία των τουριστών τα οποία οδηγούν στην ψυχική τους ισορροπία. Στον πνευματικό-ηθικό τομέα κατατάσσονται η γνώση νέων τρόπων ζωής, η ανταλλαγή ιδεών και η διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Οι σημαντικότερες αρνητικές συνέπειες του τουρισμού είναι η παραχάραξη της γλώσσας καθώς και η εισαγόμενη εγκληματικότητα/βία. Πιο αναλυτικά… Σχετικά με τον οικονομικό τομέα, επικρατεί η ψευδαίσθηση οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας καθώς και η άνθιση παραοικονομίας. Ακόμη, στις τουριστικές περιοχές σημειώνεται αύξηση του κόστους ζωής. Στον πολιτιστικό-ηθικό τομέα συμπεριλαμβάνονται η καλλιέργεια αντιπαραγωγικού πνεύματος, η εμπορευματοποίηση της παράδοσης, η αλλοίωση των ηθών/εθίμων. Επίσης, η ξενομανία και ο δουλικός, στείρος μιμητισμός επιφέρουν εισβολή ξενόφερτων ηθών και τρόπων ζωής. Τέλος, ο πολιτισμός και η πνευματική ανάπτυξη περνούν σε δεύτερη μοίρα. Σχετικά με τον οικολογικό τομέα υπάρχουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (ρύπανση, σκουπίδια) και ελάττωση φυσικών πόρων. Στον κοινωνικό-εθνικό τομέα συγκαταλέγονται η καθιέρωση αρνητικών προτύπων, η διάδοση ναρκωτικών, η αύξηση της εγκληματικότητας, η αλλοίωση της εθνικής μας ταυτότητας καθώς και η αλλοίωση της παράδοσης. Τέλος υπάρχει φθορά των ηθών και εθίμων και το κόμπλεξ της εθνικής κατωτερότητας έναντι των τουριστών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Πολιτεία: Η ορθή λειτουργία και κινητοποίηση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης μέσω της διαφήμισης της χώρας μας στο εξωτερικό και εσωτερικό αλλά και η παροχή κινήτρων στις τουριστικές επιχειρήσεις θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη του τουρισμού. Ακόμη, σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη καλύτερων υποδομών που θα παρέχουν έλεγχο στην τουριστική αγωγή, στην βελτίωση συγκοινωνιακού και επικοινωνιακού δικτύου αλλά και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων, λιμανιών, αεροδρομίων και τουριστικών προγραμμάτων. Επίσης μέριμνα της πολιτείας πρέπει να είναι η αξιοποίηση των αξιοθέατων καθώς και των αρχαιολογικών χώρων. Απαιτείται η επικράτηση πολιτικής και κοινωνικής μέριμνας και οι ειρηνικές διακρατικές σχέσεις. Επιπρόσθετα, η σωτήρια οικονομική πηγή μπορεί να αναδειχθεί η στήριξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού αλλά και η ποιοτική και όχι ποσοτική αναβάθμιση του τουρισμού 9λιγότεροι αλλά εκλεκτότεροι τουρίστες).

ΣΧΟΛΕΙΟ: Το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί την τουριστική αγωγή και παιδεία αλλά και την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας προκειμένου να αποφευχθεί ο στείρος μιμητισμός. Ακόμη, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο σεβασμός προς την παράδοση με την προβολή των παραδοσιακών στοιχείων (ήθη, έθιμα), η αποφυγή άκριτης ξενομανίας, η διαφύλαξη της εθνικής μας φυσιογνωμίας και ιστορικής μας κληρονομιάς.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όσοι απασχολούνται στις υπηρεσίες του τουρισμού πρέπει να κατέχουν προγραμματισμό, οργάνωση, εξυπηρέτηση, τουριστική συνείδηση, ευγένεια, φιλοξενία, σεβασμό και σοβαρότητα. Επίσης, είναι καλό να συνδυάζουν τον τουρισμό με άλλες επαγγελματικές ενασχολήσεις.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Είναι απαραίτητο να υπάρχει σεβασμός στον εσωτερικό τουρισμό. Οι Έλληνες έχουν δικαίωμα να νιώθουν άνετα ταξιδεύοντας στην χώρα τους και όχι να δυσφορούν και να αισθάνονται ξένοι στον τόπο τους (π.χ. μερικοί κατάλογοι εστιατορίων είναι γραμμένοι σε 5 διαφορετικές γλώσσες εκτός από ελληνικά!).

Top